Kozlík: EÚ nemá záujem o vyššiu produkciu energií

„Európa má významnú možnosť ovplyvňovať ceny energie, a to dostatočnou produkciou vlastnej energie založenej na inej báze než sú ropa a plyn. Ide však Európa touto cestou?“, položil si otázku slovenský europoslanec počas rozpravy k uzneseniu EP o získaní kontroly nad cenami energií v Európe.

Kozlík tvrdí, že napríklad namiesto výroby energie na vodnom diele Gabčíkovo-Nagymaros „bol výsledkom medzinárodný arbitrážny spor, ktorého závery však maďarská strana neplní“. Spomína tiež, že v rámci prístupového procesu do EÚ sa muselo Slovensko zaviazať k odstaveniu dvoch blokov tejto elektrárne, napriek tomu, že v 90-tych rokoch investovalo do zvýšenia bezpečnosti a predĺženia životnosti elektrárne. Kritizuje aj fakt, že Európska komisia doteraz posudzuje otázku dostavby rozostavaných dvoch blokov jadrovej elektrárne Mochovce. 

„Príklad Slovenska ukazuje, že zámer zvýšenia vlastnej produkcie energie, a tým aj zvýšenia kontroly cien energie je Európe zatiaľ veľmi vzdialený.“

Na dostavbu atómovej elekrárne Mochovce sa komisára pre energetiku Piebalgsa pýtala aj slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská. „Perspektívy využívania jadrovej energetiky na Slovensku, aktivity, ktoré vyžadujú dostavbu 3. a 4. bloku Mochovce, a záväzok Slovenskej republiky odstaviť bloky v Jaslovských Bohuniciach v roku 2006 a 2008 predstavujú pre Slovensko vážne úlohy. Prečo je, pán komisár, politická opatrnosť na strane Komisie v prípade dostavby jadrovej elektrárne v Mochovciach? Má Komisia reálne výhrady voči jej bezpečnosti?“

Piebalgs v odpovedi tvrdí, že v prípade Mochoviec bolo treba zobrať na vedomie nové bezpečnostné hrozby a Komisia nemala istotu, že technológia, ktorá bola navrhnutá pre nové reaktory by bola schopná  reaktory ochrániť. Preto požiadala prevádzkovateľa, aby prijal „niektoré dodatočné opatrenia, ktoré by zaistili, že aj keď by bola elektráreň zasiahnutá týto spôsobom neutrpí trvalú ujmu“.

V uznesení o získaní kontroly nad cenami energií Európsky parlament uvádza, že ho znepokojuje zvyšovanie cien energií, „najmä vzhľadom na ich nepriaznivý vplyv na svetové hospodárstvo a spotrebiteľov, čo zabraňuje aj dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie“.

Poslanci navrhujú naďalej podporovať obnoviteľné zdroje energií, ktoré v znižujú závislosť Európy na dovoze zo zahraničia. Parlament tiež žiada Radu, aby predložila návrh na zníženie sadzby DPH u tovarov a služieb, ktoré sú energeticky úsporné.