Kto zaplatí „čisté“ energetické technológie?

Pozadie

Plán Európskej komisie na znižovanie emisií CO2 z priemyselnej výroby hovorí o využívaní obnoviteľných zdrojov (veterná, solárna energia a pod.), ale aj o konvenčných technológiách, ako je „udržateľná“ jadrová energetika, zachytávanie a uskladňovanie uhlíka (CCS) a pod. Konkrétne iniciatívy obsahuje Plán strategických energetických technológií (SET plán) predstavený 22. novembra. Chýba v ňom však jedna podstatná informácia – ako budú plány financované. Jej vyriešenie odložila Komisia na budúci rok.

Rozvoj „zelených“, resp. „čistých“ technológií odporučila Komisia už v januári 2007 v energetickom a klimatickom balíku odporúčaní, ktorý v marci prijala Rada. Jeho súčasťou bola aj výzva na vypracovanie SET plánu.

Otázky

Inovovať alebo dovážať

SET plán predstavili spoločne komisár pre energetiku Andris Piebalgs a komisár pre výskum Janez Potočnik ako „veľmi odvážny krok“. Závislosť Európy na fosílnych palivách označuje za „najväčšie a najrozsiahlejšie zlyhanie trhu, aké kedy nastalo“.

„Ak zaostaneme v stále intenzívnejších globálnych pretekoch o trhy s nízkouhlíkovými technológiami, na splnenie cieľov budeme musieť technológie dovážať, čím stratíme obrovské podnikateľské príležitosti pre európske firmy“, píše sa v dokumente.

Chýbajúci súkromný kapitál

Komisár Piebalgs poukázal na rastúci význam venture kapitálu pri environmentálnych investíciách v USA, Japonsku a Číne a vyslovil poľutovanie, že podobný trend neplatí v EÚ.

Investície do výskumu a vývoja v sektore energetiky v EÚ od 80. rokov 20. storočia dokonca poklesli o 1%. Komisia tvrdí, že väčšina európskych energetických firiem dáva na takéto technologické inovácie menej ako 1% ziskov.

Úloha verejného sektora

SET plán konštatuje, že intervencia verejného sektora pre energetické inovácie je „potrebná a správna“. Trh s nízkouhlíkovými technológiami totiž charakterizuje „nedostatočný apetít“ a slabé firemné iniciatívy.

„Priemysel by mal byť pripravený zvýšiť investície a prijať vyššie riziko“, tvrdí dokument. No „je úlohou vlád postaviť sa na čelo“ procesu, zdôraznil Piebalgs. Verí tiež, že smernica o obnoviteľných zdrojoch, ktorú Komisia predstaví 23. januára, dodá priemyslu dôveru a povedie k zvýšeniu investícií.

Kolektívna snaha

SET plán žiada lepšiu spoluprácu na európskej úrovni. Navrhuje niekoľko opatrení:

  • Európske priemyselné iniciatívy pre veternú, slnečnú a bioenergiu, ako aj pre jadro, CCS a elektrickú rozvodnú infraštruktúru. Iniciatívy budú financované „rozličnými spôsobmi“, ako verejno-súkromné partnerstvá, združovanie zdrojov viacerých štátov, a pod. Konkrétne ich však navrhne až oznámenie Komisie na budúci rok.
  • Európska výskumná aliancia, ktorá zabezpečí koordináciu medzi univerzitami a špecializovanými inštitútmi
  • Vytvorenie Dozorného výboru na vysokej úrovni
  • Nový Informačný systém pre energetické technológie
  • Zorganizovanie Európskeho summitu o energetických technológiách v roku 2009

Podľa Potočnika chce Komisia v roku 2008 „rozvinúť nápady“ pre plánovanie prechodu od statickej elektrickej prenosovej sústavy, pre ktorú sú charakteristické veľké zariadenia na výrobu elektriny, k dynamickej celoeurópskej sieti, ktorá dokáže lepšie integrovať „viac rozloženú, lokálnu výrobu energie“.

Kto to zaplatí?

Komisia dúfa, že členské krajiny podporia jej iniciatívy na Jarnom summite 2008 v marci. No podrobnosti ako, a najmä kým, budú plány financované, budú jasné až po veľmi intenzívnej diskusii. Výsledok predloží Komisia v oznámení na konci roku 2008.

Diskutujte: Ako ďakej s jadrovou energiou?