Legislatíva o obnoviteľnej energii dohodnutá

Smernica vychádza z návrhu Európskej komisie predloženého 23. januára 2008. Celkový 20% podiel sa má rozložiť na členské krajiny podľa ich kapacity využívať obnoviteľné zdroje a východiskovej situácie. Počas rokovaní v Rade sa prijali aj niektoré mechanizmy flexibility, ktoré utíšili väčšinu protestov: možnosť investovať do projektov rozvoja obnoviteľných zdrojov v zahraničí (veterné elektrárne v Dánsku by čiastočne financovalo Belgicko, ktoré by si to mohlo započítať do „národného cieľa“) a podobne.

Taliansko ustúpilo

Kompromisné znenie, na ktorom sa dnes zhodla Rada a Parlament, bude musieť každá krajina podstatne zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov tak, aby ich celkový podiel dosiahol v EÚ 20% v roku 2020. Ešte predtým sa dohodli podmienky pre zvýšenie podielu biopalív v doprave na 10% (EurActiv.sk, 8. december 2008).

Taliansko, s čiastočnou podporou Rakúska, žiadalo v poslednom štádiu diskusie zahrnutie klauzuly o revízii smernice v roku 2014, ktorá by mohla viesť aj k reformulácii 20% cieľa, či individuálnych národných cieľov.

No Parlament a viacero členských krajín sa postavili k tejto požiadavke chladne. Možnosť, že by bol v roku 2014 limit 20% znížený, by podľa nich podkopala dôveru investorov a znehodnotila celý projekt. Taliansko nakoniec ustúpilo a do konečného znenia sa dostala iba klauzula o tom, že v roku 2014 Komisia zverejní správu o pokroku, s vylúčením možnosti revidovať európsky, či národné ciele.

Francúzske predsedníctvo informovalo o prelome v otázke klauzule o revízii po včerajšom zasadnutí Rady ministrov energetiky.

Turmes triumfuje

Opatrenia obsiahnuté v zmluve v podstate kopírujú rámec stanovený luxemburským europoslancom zo skupiny Zelených Claude Turmesom, ktorý bol parlamentným spravodajcom k legislatíve.

Turmesovu správu podporili europoslanci v septmbri. Počas inštitucionálnych vyjednávaní sa mu podarilo k dohode dotlačiť aj neochotné členské krajiny.

K tomu však musel urobiť aj niektoré ústupky. Najväčším bolo, keď sa vzdal požiadavky, aby členským krajinám neplniacim čiastkové limity zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov, hrozili finančné pokuty.

Členské štáty musia do roku 2010 predložiť Komisii revidované detailné národné akčné plány, ktoré budú obsahovať „indikatívnu trajektóriu“. Každé dva roky budú prezentovať správu o pokroku. Ak štáty neurobia „potrebné kroky“ na dosiahnutie stanovených cieľov, Brusel si vyhradil právo začať proti nim konať. Rozhodnutie o začatí právnych krokov tak bude skôr na posúdení Komisie, než na prísne stanovených kritériách.

Podľa novej smernice majú producenti elektriny z obnoviteľných zdrojov dostať preferenčný prístup k sieťam. Legislatíva tiež odstraňuje niektoré administratívne prekážky rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov.

Flexibilita

Členské štáty budú môcť prepojiť svoje národné schémy podpory s inými členmi a za určitých okolností budú môcť fyzicky importovať obnoviteľnú energiu z nečlenských krajín. Do národných cieľov sa však nebude počítať „virtuálny import“ – investície do obnoviteľných zdrojov v tretích krajinách.

Systém otvoreného obchodovania s certifikátmi obnoviteľnej energie medzi členmi EÚ, ktorý podporovali energetické burzy a veľkí výrobcovia energie, nakoniec nebol prijatý. Namiesto toho budú môcť obchodovať s „kreditmi obnoviteľných zdrojov“ členské štáty.

Podmienkou však je, že predávajúca krajina musí najprv naplniť svoj predbežný limit – „nadbytočnú“ kapacitu potom môže odpredať inému členovi. Tá istá podmienka sa aplikuje na spoluprácu krajín na veľkých projektoch.

Dohodu o legislatíve musia ešte podporiť lídri EÚ na summite 11.-12. decembra. Akékoľvek zmeny sú však už nepravdepodobné.

Pozície

Europoslanec Claude Turmes (Zelení, Luxembursko) nazval dohodu „zdrojom povzbudenia na začiatku týždňa, v ktorom sa lídri EÚ stretnú, aby rozhodli o tom, či si EÚ zachová líderstvo a dôveryhodnosť v klimatickej politike“. Europoslanec však priznal, že má „zmiešané pocity“ voči dohode o biopalivách v doprave.

Dohodu Rady a Parlamentu privítal priemyselný sektor i environmentálne skupiny.

Európske združenie veternej energie (EWEA) ju privítalo ako potvrdenie, že Európa je „lídrom v energetickej revolúcii, ktorú svet potrebuje“.

Podľa výrobcov bioetanolu „budú môcť byť používané len tie biopalivá, ktoré spĺňajú bezprecedentne prísne kritériá environmentálnej a sociálnej udržateľnosti“. Ramón de Miguel, prezident Európskeho združenia bioetanolových palív (eBio) ďalej dodal: „Tí, ktorí tvrdia že je to zlá legislatíva, neberú vec vážne a diskvalifikujú sa.“

Greenpeace vyslovilo poľutovanie, že EÚ „trvá na silnej podpore biopalív“, no dalo jej „osem z desiatich bodov“ za zabezpečenie dohody o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie.