Liberalizácia energetiky – bez rozbíjania firiem

Elektrické vedenie

Pozadie

V septembri 2007 prišla Komisia s „tretím legislatívnym balíkom“ na liberalizáciu európskych energetických trhov. Jej návrh vyvolal diskusiu najmä v otázke „unbundlingu“ – núteného oddelenia vlastníctva výroby a transmisie energie (elektriny a plynu). Pre vertikálne integrované energetické giganty by znamenal, že musia odpredať svoje podiely v transmisných sieťach.

Francúzsko, Nemecko a šesť ďalších členských krajín, vrátane Slovenska, vyslovili nesúhlas. Vo februári predložili alternatívny návrh, ktorý podľa nich prinesie rovnaký výsledok – liberalizáciu energetických trhov – bez rozbíjania energetických firiem.

Bez unbundlingu

Piatkové stretnutie Rady ministrov energetiky v zásade alternatívny návrh akceptovalo. Detaily dohody ešte nie sú uzavreté, ale jej široký rámec je založený na kompromise, ktorý pripravila Komisia spolu so Slovinským predsedníctvom. Ten umožní energetickým gigantom ako je francúzsky EDF či GDF, alebo nemecký E.ON a RWE, ponechať si vlastníctvo výroby, i transmisie elektrickej energie a plynu. Manažment prenosových sietí však bude musieť prejsť do rúk Nezávislého transmisného operátora (ITO) s „efektívnym rozhodovacím právom“ v otázkach každodennej prevádzky a údržby sietí. Tento model Komisia prehodnotí po dvoch rokoch od začiatku platnosti smernice.

Európska agentúra

Ministri tiež diskutovali o úlohe a právomociach Agentúry EÚ pre spoluprácu energetických operátorov (ACER), ktorá má dohliadať na fungovanie energetických trhov, najmä s ohľadom na spoluprácu medzi operátormi transmisných sietí. Agentúra má byť nezávislá od Komisie i členských krajín, jej právomoci však nesmú zasahovať do kompetencií národných regulátorov.

Väčšina europoslancov vo Výbore EP pre priemysel, výskum a energetiku /ITRE) si však želá niečo iné. V hlasovaní 28. mája žiadali viac právomocí agentúre. Parlament bude o dohode Rady hlasovať na plenárnom zasadnutí koncom mesiaca a v júli. Tesná väčšina členov výboru ITRE považuje za najlepšie riešenie unbundling a voči modelu ITO je skeptická.

Pozície

Európska komisia vydala vyhlásenie, v ktorom dohodu Rady „silne privítala“.

Predseda Komisie Barroso ju nazval „dôležitým krokom k skutočne integrovanému európskemu energetickému trhu, a správnou odpoveďou Európskej únie na štrukturálne zmeny, ktorým čelíme.“

Dohodu privítal aj komisár pre energetiku Andris Piebalgs. Členské krajiny podľa neho ukázali „veľkú mieru dobrej vôle nájsť kompromis akceptovateľný pre všetkých“.

Pozitívne reagoval aj britský minister energetiky Malcom Wicks. Dohoda „vytvorí tlak na znižovanie cien, dá spotrebiteľom lepší výber kvalitnejšie služby a pomôže vytvoriť novú, čistú, zelenú energiu“, hovorí vo vyhlásení.

Ďalšie kroky

17. jún: EP – prvé čítanie návrhu k elektrickej energii a agentúre

8. júl: EP – prvé čítanie k zemnému plynu