Liberalizácia energetiky: Poslanci sa sťažujú na Radu

Podľa poslancov Európskeho parlamentu České predsedníctvo nerešpektuje legislatívnu funkciu EP v rokovaniach o treťom liberalizačnom energetickom balíku. Počas včerajšej (12. február) diskusie vo Výbore pre priemysel, dopravu, výskum a energetiku (ITRE) tvrdili, že Predsedníctvo s nimi dostatočne nespolupracuje aj v oblasti telekomunikácií a pri Smernici o pracovnom čase.

Zdroj blízky rokovaniam pre EurActiv povedal, že minulotýždňové trojstranné rokovania medzi Radou, Parlamentom a Komisiou boli „búrlivé“ a parlament po nich ostal „veľmi frustrovaný z Rady“. Rozhodujúce teraz bude stretnutie plánované na 18. februára.

V oblasti liberalizácie energetiky je hlavným kameňom úrazu otázka „vlastníckeho unbundlingu“. Parlament podporuje úplné rozbitie veľkých, vertikálne integrovaných energetických firiem, ktoré kontrolujú výrobu, i distribúcie elektriny a plynu.

Rada, pod tlakom Francúzska a Nemecka, však presadzuje alternatívu „tretej cesty“. Bývalé štátne monopoly si môžu ponechať vlastníctvo rozvodných sietí, musia sa však podrobiť vonkajšiemu dohľadu.

Europoslanci tvrdia, že zatiaľ čo oni sú pripravení hľadať kompromis, Rada sa nechce zo svojich pozícií pohnúť. Nejde len o unbundling, ale aj otázku zahraničných investícií (tzv. „klauzula Gazprom“), inteligentné merače a právomoci národných regulačných úradov, ktoré by mali byť podľa EP úplne nezávislé od vlád.

Parlamentný spravodajca k jednej z častí liberalizačného balíka Alejo Vidal-Quadras (EPP-ED) navrhuje, aby EP vzhľadom na minimálny pokrok v otázke unbundlingu z rokovaní odišiel. Antonio Mussa (UEN), ktorý je spravodajcom k liberalizácii trhu s plynom, však tvrdí, že EP by sa mal začať pripravovať na druhé legislatívne čítanie.

Europoslanci by chceli v agende vidieť popri unbundlingu aj otázku ochrany spotrebiteľov a energetickej chudoby. Výbor ľutuje, že Rada nechce diskutovať o týchto menej kontroverzných oblastiach pred tým, ako sa pustia do naozaj ťažkých otázok.

České predsedníctvo však kritiku odmieta. Považuje ju za rokovaciu stratégiu. Rada podľa neho naplno spolupracuje, musí si však zachovať nejaký manévrovací priestor.

Podľa predstaviteľa Predsedníctva majú inštitúcie „realistický časový plán“ rokovaní a „dosiahnutie dohody o balíku je stále prioritou Českého predsedníctva“.

Čas však beží a inštitúciám už ostávajú len štyri týždne. V opačnom prípade nebude možné legislatívny balík uzavrieť pred ukončením práce Parlamentu, ktorý sa začne pripravovať na júnové voľby. Prijatie balíka za zdrží o minimálne pol roka.

Ďalšie kroky

  • 18. február: trilaterálne rokovania Parlament – Rada – Komisia
  • 31. marec: hlasovanie vo výbore ITRE