Liberalizácia energetiky: rozdielne názory na „unbundling“

Komisia chce zjednotenie trhov s elektrickou energiou v EÚ. Zdroj: www.creativecommons.org

Pozadie

Cieľom „tretieho balíka“ liberalizácie energetiky, predloženého Komisiou ešte 19. januára, je zvýšenie konkurencie, zníženie cien a posilnenie energetickej bezpečnosti. Obsahuje napríklad návrh na vytvorenie európskeho regulačného úradu, či rozdelenie kontroly nad výrobou a distribúciou energie (unbundling) vo veľkých energetických firmách.

Otázky

Medzi aktérmi silnie konsenzus, že je potrebné posilniť právomoci európskej regulačnej agentúry, názory na to, či rozbitie veľkých európskych energetických firiem posilní konkurenciu, sa však stále zásadne líšia. Vyplynulo to z diskusie v Európskom parlamente, ktorú organizovala skupina EPP-ED. Zúčastnili sa na nej europoslanci, energetickí regulátori, právni experti i zástupcovia energetických firiem.

Panelisti diskutovali o dvoch najdôležitejších prvkoch druhého balíka: o navrhovanom vytvorení Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorv (ACER) a rozdelení veľkých, vertikálne integrovaných firiem prostredníctvom unbundlingu.

Pozície

Europoslanec Renato Brunetta, spravodajca Výboru pre priemysel (ITRE) v Európskom parlamente k otázke ACER, zdôraznil, že v Európskom parlamente panuje prakticky „úplná zhoda“ v potrebe posilnenia agentúry.

Podľa EP by mala mať právomoc schvaľovať desaťročné plány investícií do prenosových sietí, ako aj kódexy cezhraničného prenosu energie, ktoré vypracujú operátori prenosových sústav (TSO). Komisia jej však v týchto oblastiach navrhla len poradné právomoci.

Sue Harrison z britského ministerstva zodpovedného za podnikanie a regulačnú reformu podporila odporúčania Parlamentu. TSO by podľa nej mali vytvárať kódexy pod prísnym dohľadom ACER.

S britským názorom súhlasil úplne výnimočne aj Klaus-Peter Schultz, z nemeckej agentúry pre reguláciu prenosových sústav Bundesnetzagentur. Silnejšia európska agentúra môže podľa neho zabezpečiť hladšie fungovanie trhu.

Schultz sa obáva, že ak budú musieť množstvo technických rozhodnutí o regulačnej spolupráci medzi TSO prijímať špecializované výbory v Bruseli, celý proces sa zablokuje.

Europoslanci a panelisti sa tiež zhodli na tom, že ak sa podarí prijať potrebné záruky, podarí sa obísť aj možné právne obmedzenia schopnosti EÚ vytvoriť regulačnú agentúru so silnými intervenčnými právomocami na národnej úrovni.

Výzva na posilnenie ACER zaznela aj na verejnom híringu výboru ITRE 24. januára.

Kontroverznejšie bola prijatá otázka unbundlingu.

Luigi de Francisci zo spoločnosti Terna, talianskej prenosovej siete, odmietol výsledky štúdie konzultačnej firmy A.T. Kearney, podľa ktorej „neexistuje empirický dôkaz, že unbundling vlastníctva vedie k vyššej konkurencii“.

Podľa Francisciho je štúdia skreslená, pretože neberie do úvahy nárast tokov likvidity (vďaka obchodovaniu s energiami na burzách) a vyššiu prítomnosť operátorov z iných členských krajín EÚ na tých národných energetických trhoch, kde už unbundling vlastníctva prebehol.

Florian Haslauer A.T. Kearney však tvrdí, že si štúdiu neobjednal žiaden klient, iniciovala ju sama konzultačná spoločnosť. Konkurencia podľa neho závisí od mnohých faktorov, vrátane úrovne cenových signálov. Trhy s vyššími cenami pre konečných spotrebiteľov zvyčajne lákajú viac investícií a vyššiu konkurenciu, bez ohľadu na to, či na nich prebehol unbundling.