Liberalizácia energetiky sa vydáva „treťou cestou“

Európska komisia stanovila v sérii dodatkov tretieho energetického balíčka podmienky, podľa ktorých bude možné liberalizáciu energetiky uskutočniť tzv. „treťou cestou.“

„Aby bola tretia cesta prijateľná, musí byť prísna,“ povedal 17. apríla pred francúzskou hornou komorou parlamentu komisár Andris Piebalgs, zodpovedný za energetiku. Hoci oznámil ochotu Komisie pristúpiť na kompromis s členskými krajinami, bližšie detaily neprezradil. Exekutíva EÚ prijme záverečné stanovisko k „tretej ceste“ energetickej liberalizácie po rozprave vo Výbore EP pre priemysel, ktorý sa bude témou zaoberať 6. mája.

Energetické siete budú môcť aj naďalej zostať vo vlastníctve tzv. národných energetických šampiónov, akými sú napríklad francúzska spoločnosť EDF, či nemecký E.On. Súčasne však musia energetické giganty zabezpečiť, aby boli výroba a preprava energií striktne oddelené a vzájomne nezávislé. Vyplýva to zo zatiaľ neverejných dokumentov, ktorých pracovnú verziu vzhliadol editor portálu EurActiv.

Správu energetických sietí by mal vykonávať od materskej firmy nezávislý Prevádzkový systémový operátor (TSO). V jeho kompetenciách by nemala chýbať ani „moc nezávisle prijímať svoj ročný investičný plán a získavať prostriedky na kapitálovom trhu, najmä prostredníctvom pôžičiek a kapitálového navýšenia.“ Každý rok by mal TSO predkladať národnému regulačnému úradu 10-ročný investičný plán, ktorý by vychádzal z aktuálnej ponuky a dopytu.

TSO by mohol slúžiť aj ako dozorný orgán „zodpovedný za prijímanie všetkých rozhodnutí, ktoré by mohli mať značný vplyv na hodnotu aktív“ vertikálne integrovanej energetickej spoločnosti. Členské štáty EÚ by mali byť oprávnené menovať jedného člena dozorného orgánu s „právom veta v rozhodnutiach, ktoré by podľa neho mohli značne znížiť hodnotu aktív TSO.“ Ostatné členské krajiny by mali byť zastúpené poručníkom, ktorý by sa nesmel plnohodnotne zapojiť do činnosti skupiny po dobu 5 rokov od svojho menovania.

Pozície

Andris Piebalgs, komisár zodpovedný za energetiku, pred francúzskym Senátom povedal, že je „skôr optimistický“ v otázke dosiahnutia politickej dohody na pôde Rady ministrov energetiky.  Dodal: „Dve skupiny krajín, ktoré si až doteraz oponovali, teraz spolu hovoria a hľadajú kompromis prijateľný pre všetky členské štáty. V spojitosti s cieľom rozdelenia [vlastníctva energetických firiem] nejestvujú žiadne problémy; ťažkosti sa týkajú iba metódy implementácie.“

Britský diplomat označil dodatky Komisie za „veľmi zaujímavé návrhy“ a „lepšiu štartovaciu pozíciu“, než bol pôvodný francúzsky a nemecký návrh tretej cesty. Dodal, že by bol veľmi „prekvapený, ak by všetkých deväť krajín“ namietajúcich voči rozdeleniu vlastníctva návrh Komisie odmietlo.

Francúzsky diplomatický zdroj bol vyhýbavejší a pre EurActiv povedal iba toľko, že „všetky pripomienky, ktoré znovu presadzujú tretiu cestu, dostanú našu podporu.“

Podľa europoslanca Jána Hudackého (EPP-ED) (navrhovateľa stanoviska k návrhu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou) pre dosiahnutie vnútorného trhu s energiu „potrebujeme dať členským štátom viac príležitostí, aby si mohli vybrať medzi návrhom Európskej komisie v podobe vlastníckeho oddelenia alebo tzv. Treťou cestou“.

Výsledky hlasovania vo Výbore pre hospodárske a menové záležitosti týkajúce sa trhu s elektrinou a plynom predstavujú pre výbor ITRE (priemysel, výskum a energetika) jasný signál zobrať do úvahy návrh tzv. tretej cesty, ktorý bol tiež vyjadrený 8 členskými krajinami. Myslím si, že členské krajiny by mali mať viac flexibility aby mohli zabezpečiť skutočne funkčný národný trh s energiami“, povedal Hudacký.