Liberalizácia energetiky takmer schválená

Zdroj: www.creativecommons.org

Pozadie

Tretí legislatívny balík o liberalizácii energetiky je na stole už od 19. septembra 2007. Návrh Komisie vyvolal diskusie najmä v otázke „unbundlingu“ – rozdelenia vertikálne integrovaných energetických firiem, ktoré kontrolujú výrobu i distribúciu energie.

Proti "unbundlingu" sa postavilo Francúzsko, Nemecko a šesť ďalších členských krajín, vrátane Slovenska. Vo februári 2008 predložili alternatívny návrh, ktorý mal priniesť rovnaké výsledky (kvalitnejšie služby, nižšie ceny pre spotrebiteľov) bez nutnosti rozbíjať veľké firmy.

Ministri energetiky sa dohodli v novembri 2008. Hoci nepodporili plný unbundling uzniesli sa, že producenti z krajín, ktoré nie sú plne otvorené konkurencii, nebudú môcť kupovať prenosové energetické siete v iných krajinách EÚ, kde bol plný unbundling zavedený. Toto opatrenie bolo namierené najmä na Francúzsko, ktoré si chráni trh, a štátom vlastnená EDF pritom kupuje podniky v zahraničí.

Parlament mal však k takejto dohode výhrady. Požadoval posilnenie práv spotrebiteľov a trval na vertikálnom rozdeľovaní firiem. Trilaterálne rokovania medzi inštitúciami v januári 2009 postupovali pomaly. Tlak bol však veľký, pretože čoskoro končí mandát EP a prijatie legislatívy by sa tým výrazne odložilo. Vyjednávači Parlamentu a Predsedníctva sa nakoniec dohodli 23. marca 2009. EP sa vzdal úplného unbundlingu, zato však presadil vyššiu ochranu práv spotrebiteľov.

Kompromis schválený

Plenárne hlasovanie v Štrasburgu ukončilo ročný zápas o tretí liberalizačný energetický balík. Text bude posunutý Rade ministrov, ktorá by ho mala definitívne schváliť a ukončiť proces prijímania.

Legislatíva sa skladá z dvoch smerníc s pravidlami pre trh s plynom a elektrinou, dvoch nariadení o podmienkach prístupu na tieto trhy a jedného vytvárajúceho Agentúru pre spoluprácu energetických regulátorov.

Európsky parlament a vlády sa nevedeli počas rokovaní dohodnúť na viacerých bodoch, vrátanie kľúčovej otázky oddelenia vlastníctva výroby a transmisie energie vo vertikálne integrovaných firmách, rozsahu spotrebiteľských práv a právomocí nezávislých operátorov transmisných sietí.

Parlament pracoval pod časovým tlakom – chcel legislatívu schváliť ešte pred júnovými voľbami. Vzdal sa preto požiadavky, aby bol plný „vlastnícky unbundling“ jedinou alternatívou liberalizácie.

Firmy sa tak teraz budú môcť rozhodnúť pre jednu z dvoch možností, čo im umožní podržať si vlastníctvo nad výrobou energie, i jej transmisiou. Podmienkou však je, aby riadenie transmisných sietí prenechali nezávislému systémovému operátorovi (ISO), alebo sa podriadili pravidlám, vďaka ktorým budú môcť tieto dva segmenty trhu fungovať samostatne. Pravidlá obsahujú vytvorenie kontrolného orgánu a podmienku aby zamestnanci (najmä v riadiacich funkciách) mohli prechádzať z postov v oblasti prenosu energií na posty v ich výrobe len po uplynutí určitej lehoty.

Kritikom to nestačí

Europoslanci hlasujúci proti legislatíve tvrdia, že nie je dosť silná na to, aby dokázala obmedziť silu energetických gigantov, či vytvoriť priestor pre skutočnú konkurenciu.

V čase, keď nemecké úrady skúmajú podozrenie z cenovej manipulácie štyrmi veľkými domácimi energetickými skupinami, a francúzska EDF čelí obvineniam zo špehovania aktivistov Greenpeace, je podľa zelených europoslancov Claude Turmesa (Luxembursko) a Rebeccy Harms (Nemecko) prijatá legislatíva dôkazom toho, že „energetické oligopoly majú väčšinu vlád EÚ a ministrov energetiky stále vo svojich vreckách“.

Varovali, že o pár rokov bude musieť EÚ diskutovať o „štvrtom liberalizačnom balíku“.

Menší dodávatelia energie sa dlhodobo sťažujú na to, že im veľkí hráči odmietajú prístup k sieti. Úspešná liberalizácia trhu je tiež považovaná za predpoklad lepšieho využitia energie z obnoviteľných zdrojov, a jej prístupu do siete.

Sľúbené nižšie ceny energií

Nová legislatíva  má znížiť ceny energií pre spotrebiteľov tým, že posilní cezhraničný obchod a konkurenciu. Komisia však varuje, že to nemožno brať ako garanciu nižších cien, pretože liberalizácia trhu nemá vplyv na ceny energetických zdrojov a výšku daní.

Ochrana spotrebiteľa, univerzálny prístup

Parlament dokázal presadiť do kompromisného znenia silnú ochranu spotrebiteľa. Výmenou za ústupok vo vlastníckom unbundlingu bol uznaný koncept energetickej chudoby. Členské štáty sú zaviazané ponúknuť opatrenia, ktoré umožnia prístup k životne dôležitým dodávkam energie aj chudobným spotrebiteľom, vlády tiež majú garantovať univerzálny prístup k elektrickej energii pre všetky domácnosti.

Nová legislatíva dáva spotrebiteľom právo zmeniť do troch týždňov dodávateľov plynu a elektriny, bez akýchkoľvek poplatkov. Sľubuje im prístup k všetkým relevantným údajom o spotrebe, aby tak mali lepšiu kontrolu nad svojimi účtami za elektrinu a plyn.

Očakáva sa, že členské štáty dajú legislatíve definitívne áno počas leta.

Pozície

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal, že prijatie návrhu ukazuje, že EÚ je schopná „plniť sľuby“. „Toto je dôležitý krok k skutočne integrovanému európskemu energetickému trhu, a správna odpoveď Európskej únie na štrukturálne výzvy, ktorým čelím.“

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs si myslí, že dohoda prinesie výhody spotrebiteľom, ktorí dostanú „najnižšiu možnú cenu“ a lepšiu ochranu, aj firmám, ktoré „získajú na konkurenčnom trhu viac podnikateľských príležitostí“. „Jasný regulačný rámec pre fungujúci vnútorný trh s plynom a elektrinou pomôže EÚ splniť výzvy klimatických zmien, zvýšenej závislosti na dovoze energie, i globálnej konkurencieschopnosti.“

Podľa europoslankyne Eluned Morgan (Socialisti, UK) sa Parlament postavil za chudobnejších spotrebiteľov energie, ktorých „zdierali veľké energetické firmy“. „Komisia musí teraz zabezpečiť, aby firmy, ktoré vlastnia výrobu i transmisné siete, hrali podľa nových pravidiel, a nezneužívali naďalej svoje dominantné postavenie.“

Liberalizovaný trh s energiami má priniesť viac konkurencie a transparentnosti cien, zabrániť poskytovateľom energie v udržiavaní umelo vysokých cien, myslí si europoslanec Giles Chichester (EPP-ED, UK). „Keď dáme energetickým firmám viac príležitostí obchodovať v zahraničí, mimo ich vlastných krajín, novo liberalizovaný trh s energiami v EÚ poskytne spotrebiteľom väčší výber a nižšie ceny.“

Europoslanci zo skupiny Zelených Claude Turmes (Luxembursko)Rebecca Harms (Nemecko) však opatrenia kritizujú ako „nedostatočné“. „Uznávame, že sú v opätovnej regulácii určité kroky vpred, ako je rozšírenie právomocí pre národných energetických regulátorov a zabezpečenie lepšej ochrany najzraniteľnejším spotrebiteľom. Vo svetle novej série mega-zlučovaní v európskom energetickom sektore je však jasné, že nový balík legislatívy nie je dostatočne silný na to, aby obmedzil takmer gangsterskú nadvládu energetických oligopolov nad sektorom.“

Europoslankyňa Anne Laperrouze (ALDE, Francúzsko) si nemyslí, že tretí liberalizačný balík možno obmedzovať iba na otázku unbundlingu. „Projekcie sú reálne: viac možností regulátorom, viac práv spotrebiteľom, viac transparentnosti na zabezpečenie rozvoja obnoviteľných energií, viac technickej spolupráce medzi operátormi sietí, viac spolupráce medzi regulátormi  prostredníctvom Kooperačnej agentúry, pokračovanie energetickej efektívnosti a šetrenia energiou, integrácia nástrojov pre lepšiu spotrebu, napríklad inteligentných meračov (spotreby).“

Spotrebiteľská organizácia BEUC označila balík za „premeškanú príležitosť“ na posilnenie konkurencie na energetických trhoch v EÚ. „Aj keď nový energetický balík nakoniec ponúkne spotrebiteľom viac práv, tieto práva nemožno zabezpečiť bez reálnej konkurencie, a predovšetkým bez vlastníckeho unbundlingu“ vyhlásila generálna riaditeľka organizácie Monique Goyens.

Európske združenie veternej energie (EWEA) si myslí, že cenou za poskytnutie dvoch alternatív unbundlingu je obetovanie cieľa 20% podielu obnoviteľnej energie do roku 2020. „Žiadna z alternatív neumožní úplne efektívnu konkurenciu na trhu s elektrickou energiou“, povedal výkonný riaditeľ združenia Christian Kjael. Výnimky podľa neho vytvoria obrovské administratívne bremeno pre členské krajiny a operátorov sietí.

David Buchan, výskumník na Oxford Institute for Energy Studies v interview pre EurActiv označil pokrok EÚ v integrácii energetického trhu za „významný“.  Systém elektrickej energie v Spojených štátoch je napríklad v porovnaní s európskym „veľmi fragmentovaný a segmentovaný“, má tri rôzne siete operujúce rozdielnym spôsobom a „integrované monopoly“ pri ktorých „vonkajšia konkurencia nie je dovolená“.

Európsky trh je podľa neho omnoho viac integrovaný a koherentný. „Na vnútornom trhu sa podľa mňa robí to, čo je maximálne možné urobiť. Nevidím žiadnu budúcnosť pre štvrtý balík legislatívy.“

Ďalšie kroky

  • Krátko pred alebo po letných prázdninách: členské štáty majú balík definitívne schváliť