Liberalizácia prináša nové príležitosti

„Implementácia tzv. tretieho balíka predstavuje zrejme najväčšiu zmenu v našej národnej legislatíve v oblasti energetiky od vstupu Slovenska do EÚ,“ skonštatoval Henrich Krejčí, vedúci útvaru energetického práva, regulácie a verejných záležitostí spoločnosti SPP.

Termín pre prevzatie dvoch smerníc 3. energetického liberalizačného balíčka do národnej legislatívy vypršal ešte 3. marca 2011, avšak do dnešného dňa šesť členských krajín (Bulharsko, Cyprus, Holandsko, Luxembursko, Rumunsko a Slovensko) Európsku komisiu (EK) neinformovalo o žiadnom opatrení pre transpozíciu smerníc. EK preto voči Slovensku začala konanie o porušení Zmluvy o EÚ. Zároveň eviduje neúplné prevzatie aj pri ďalších krajinách.

Návrhy energetických zákonov predložené bývalým vedením ministerstva hospodárstva, ktorými malo dôjsť k transpozícii, začiatkom februára nepodporil slovenský parlament.

Pozmenené návrhy zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach schválila nová vláda koncom mája. Koncom júna prešli prvým čítaním v Národnej rade.

V závere tohto týždňa budú o návrhoch diskutovať poslanci vo výbore NR SR pre financie, hospodárske záležitosti a pre verejnú správu. V následnom druhom a treťom čítaní v parlamente očakávajú niektorí pozorovatelia veľa pozmeňujúcich návrhoch, iní ale tvrdia, že vzhľadom na pohodlnú väčšinu vládnej strany nebude prijatie návrhov zákonov veľkým problémom.

Väčšia konkurencia

Pravidlá dohodnuté v energetickom balíčku sú zamerané najmä na podporu konkurencie na trhu s energiami.

Podľa informácií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) malo ku koncu roka 2011 povolenie na dodávku elektriny celkovo 385 subjektov. Z nich 41 ponúkalo dodávku elektriny pre domácnosti, zvyšok sa sústredil na segment firiem. Samotný regulátor skonštatoval, že zvyšujúca sa účasť v regionálnych trhoch, existujúci prebytok výroby elektriny v regióne, ale tiež dostatočná cezhraničná výmena elektriny vytvárajú vysoko konkurenčné trhové prostredie.

Napriek širokej ponuke ale podľa dodaného objemu elektriny a plynu ku konci minulého roka stále dominovali tradiční dodávatelia (ZSE,SSE,VSE pre elektrinu), a to najmä v segmente domácností. SPP si udržal celkový 70 percentný podiel na trhu s plynom.

Aktuálne je pritom v platnosti 124 povolení na dodávku plynu a 412 povolení na dodávku elektriny.

Konkurenciu na trhu však zvyšuje nielen vstup nových dodávateľov, ale aj to, že tí tradiční sa prispôsobujú novým podmienkam a rozširujú svoje doterajšie portfólio služieb dodávok plynu aj na elektrinu alebo naopak. SPP od tohto roku ponúka elektrinu pre malé podniky a organizácie. Tento rok oslovia s ponukou elektriny aj domácnosti.

Nová legislatíva by mala značne skrátiť obdobie, počas ktorého prebieha proces zmeny dodávateľa  – zo súčasných niekoľkých mesiacov na maximálne tri týždne. Viac informácií o posilnení práv odberateľov/spotrebiteľov sa dozviete v rozhovore, ktorý EurActiv publikuje v stredu 18. júla.

Posun cien

Ako jedna zo slabších stránok liberalizácie sa zatiaľ javí vplyv väčšej konkurencie na znižovanie cien elektriny či plynu.

„Hlavným sklamaním pre spotrebiteľov je, že liberalizácia trhov s energiami nevedie k nižším cenám, a to napriek všetkým sľubom,“ upozornila Monique Goyens, generálna riaditeľka európskeho združenia spotrebiteľských organizácií BEUC na zasadnutí Občianskeho energetického fóra v októbri 2011.

Do koncovej ceny plynu i elektriny sa však premietajú mnohé ďalšie faktory než len konkurenčný boj dodávateľov na národnom trhu – od výrobnej ceny, cez tú burzovú, cezhraničné prenosy, regulované poplatky za prenos, distribúciu a systémové služby, skladovanie, rôzne odchýlky, dane, ceny emisných povoleniek, aktuálne počasie, atď.

Hoci väčšina predpovedí o vývoji cien energií hovorí o ich zvyšovaní, analytik Milan Hudák tvrdí, že minimálne koncové ceny elektriny budú už čoskoro klesať. (EurActiv, 9.7.2012)

Podľa návrhov energetických zákonov by neprimeranému nárastu cien pre spotrebiteľov mal zabrániť väčší dohľad a právomoci ÚRSO, ale tiež nové koncepty preberané z európskych smerníc ako je energetická chudoba a zraniteľní odberatelia. Ich presné definície a mantinely sú však ponechané na členské štáty, aby zohľadnili vlastnú špecifickú situáciu, čo vyvoláva neistotu najmä medzi dodávateľmi energií.

Samotná EK vo svojom pracovnom dokumente Energetická politika pre spotrebiteľov odkazuje na viacero možných definícií a spôsobov merania. Zároveň varuje pred prílišnými generalizáciami a krátkodobými riešeniami.

Niektorí odborníci tiež upozorňujú na to, že nadmerne prísnou reguláciou trhu stratia alternatívni hráči priestor pre úpravu svojich cien voči konkurencii, získavanie nových zákazníkov a zmenu podielu jednotlivých firiem na trhu smerom od dominantného dodávateľa k väčšej konkurencii.