Liberalizácia v energetike sa na Slovensku opäť odkladá

Zdroj: Nutdanai Apikhomboonwaroot, Freedigitalphotos.net

K implementácii tretieho energetického balíčka do slovenskej legislatívy aktuálne nedôjde. Poslanci včera (2.2.) najprv nepustili energetický zákon do tretieho čítania, následne šéf rezortu hospodárstva Juraj Miškov stiahol aj nadväzujúci zákon o regulácii v sieťových odvetviach.

Nevôľu poslancov prijať navrhovanú legislatívu, ku ktorej sa všetky členské štáty zaviazali ešte v roku 2009, sa ukázala už keď sa ju nepodarilo prerokovať ani vo výboroch NR SR. Medzi politickými predstaviteľmi, aj v rámci koalície, sa spustilo vzájomné obviňovanie.

Termín pre prijatie ustanovení tretieho liberalizačného balíka vypršal v 3. marca 2011. O transpozícii ale dosiaľ Komisiu okrem Slovenska neinformovalo ani Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Holandsko, Luxembursko, Rumunsko a Španielsko.

Dôvodom, prečo Európska komisia začala po rozsiahlych konzultáciách a upozornení šestnástich krajín na neúplnú transpozíciu vtedajších predpisov ešte v roku 2007 pripravovať komplexný tretí liberalizačný balík, bola aj nedôsledná a nedostatočná implementácia európskych energetických smerníc.

Hlavným cieľom prijatia tretieho liberalizačného balíka bolo posilniť práva koncových odberateľov energie, zvýšiť transparentnosť a konkurenciu na trhu s elektrinou a plynom a zlepšiť regionálnu i celoeurópsku spoluprácu v sektore energetiky.

Jeho včerajšie neschválenie je podľa Juraja Miškova „čiernym dňom pre slovenského spotrebiteľa…Tlak na zníženie cien sa týmto odkladá.“  Upozornil, že pokuta vo výške miliónov eur zo strany Európskej komisie sa tak stala reálnou hrozbou.  

Na pozadí súčasného oneskorenia dokončenia vnútorného trhu s energiou málokoho prekvapí vyjadrenie komisára Günthera Oettingera spred niekoľkých dní, keď vyzval k tomu, aby sa národné právomoci v energetickej oblasti odovzdali v prospech inštitúcií EÚ.