Maďarsko bude rozvíjať geotermálnu energiu

Maďarský MOL, ktorý je okrem iného hlavným akcionárom Slovnaftu, podpísal dohodu sn islandskou spoločnosťou Enex hf. a austrálskou Green Rock Energy International Pty. Ltd. Spoločný projekt, CEGE (Central European Geothermal Energy Production Private Company) bude vyhľadávať, produkovať a predávať geotermálnu energiu, podieľať sa na výstavbe geotermálnych elektrární a technológií pre priamu dodávku tepla.

Nová spoločnosť sa chce najprv zamerať na Maďarsko, keď však vyvstane príležitosť, má aj regionálne ambície. Obaja partneri MOL patria v oblasti geotermiky medzi lídrov. Island vyrába podľa štatistík Medzinárodnej energetickej agentúry z geotermálnej energie asi 20% elektrickej energie a 93% tepla.

Na Slovensku spolupracuje firma Enex hf. s SPP na niekoľkých podobných projektoch. Vďaka prírodným podmienkam máme veľký potenciál rozvoja tohto zdroja, v roku 2005 sa však geotermálna energie nepodieľala vôbec na výrobe elektriny a len 0,27% na výrobe tepla.