Maďarsko dostalo od Komisie zelenú pre investíciu do novej atómky

Páks, jadrová energia

Protest Greenpeace proti atómke Páks v roku 2014. FOTO-TASR/AP

Európska komisia (EK) dnes oznámila, že súhlasila so štátnou pomocou pre výstavbu dvoch nových jadrových reaktorov v jadrovej elektrárni Paks (Paks II). Maďarská vláda však musela urobiť také záväzky, ktoré zabezpečia ochranu hospodárskej súťaže.

Dva nové reaktory namiesto štyroch starých

Eurokomisárka zodpovedná za hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v správe pre médiá pripomenula, že Maďarsko sa rozhodlo investovať do výstavby Paks II, na čo má právo podľa základnej európskej legislatívy.

“Úlohou komisie je zabezpečiť, aby narušenie hospodárskej súťaže na trhu s energiou, v dôsledku štátnej pomoci, bolo obmedzené na minimum. Počas nášho vyšetrovania maďarská vláda urobila podstatné záväzky, ktoré umožnili komisii schváliť tieto investície podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci,” vysvetlila komisárka.

Maďarsko plánuje investičnú pomoc na výstavbu dvoch nových reaktorov VVER-1200/V491, ktoré majú nahradiť štyri zastarané reaktory typu VVER 440 postavené v osemdesiatych rokoch 20. storočia, ktoré predstavujú 53 % domácej výroby elektrickej energie. Budapešť tvrdí, že výstavba Paks II je nevyhnutná na výmenu generačne zastaraných reaktorov a na zaistenie nových kapacít na výrobu energie.

Tri podmienky Komisie

Maďarská vláda sa zaviazala k trom podmienkam Komisie. Prvou je, že akékoľvek budúce zisky sa vrátia štátu s cieľom splatiť investíciu alebo sa použijú na vykrytie prevádzkových nákladov Paks II.

Druhou podmienkou je, že prevádzkovateľ novej atómky bude manažérsky a právne oddelený od spoločnosti, ktorá prevádzkuje existujúcu elektráreň (MVM), od jej nasledovníkov alebo od iných štátom vlastnených energetických spoločností. Podľa Komisie to zabráni koncentrácii na trhu.

Posledným, tretím záväzkom, ktorý vláda zložila, je ponúknuť aspoň 30 percent výkonu elektrárne na burze. Zvyšnú elektrinu musí Paks II predať prostredníctvom aukciií. Toto opatrenie má zabezpečiť likviditu trhu s elektrinou.

Výška štátnej pomoci je obmedzená

Podľa Zmluvy o fungovaní EÚ, členské štáty majú voľnosť pri určení svojho energetického mixu a môžu investovať do jadrovej technológie.

Úlohou exekutívy EÚ je zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky použité na tento účel investovali v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, ktorých cieľom je zachovanie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Komisia v rámci svojho vyšetrovania zistila, že Maďarsko akceptuje nižšiu návratnosť svojej investície, akú by bol ochotný prijať súkromný investor. Komisia skonštatovala, že výška štátnej pomoci je obmedzená a primeraná sledovanému cieľu, pričom narušenie hospodárskej súťaže spôsobené štátnou pomocou je minimalizované.