MEA: Plyn ostane drahý

Najväčším problémom sú nedostatočné investície do nových ťažobných kapacít a do plynovodov, tvrdí Medzinárodná energetická agentúra (MEA), ktorá 18. septembra vydala správu o stave svetového trhu so zemným plynom v roku 2008.

Správa skúma politiku a kroky 40 hlavných producentov a spotrebiteľov komodity a ponúka hodnotenie trendov na najbližších päť až sedem rokov.

„Nejasné prostredie investícií, rast nákladov a meškania sú na väčšine trhov stále najväčšími problémami a v dlhodobom horizonte ohrozujú bezpečnosť dodávok“, varuje vo vyhlásení výkonný riaditeľ MEA Nobuo Tanaka.

Situáciu zhoršuje rozhodnutie viacerých krajín postaviť nové plynové elektrárne, aby sa znížili emisie CO2 pri výrobe elektriny. V dôsledku toho „spotrebiteľov zasiahli v rýchlom slede vysoké ceny ropy, plynu a elektrickej energie“, varuje MEA. Situáciu by uvoľnilo intenzívnejšie využívanie skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý možno dopravovať v tankeroch.

Okrem toho musia „krajiny zabezpečiť diverzifikovaný sektor výroby elektriny, so všetkými možnosťami otvorenými, vrátane obnoviteľných zdrojov, ale aj jadra a uhlia“, tvrdí Tanaka. Zároveň však pripustil, že je potrebné zlepšiť „environmentálne výsledky“ uhoľných elektrární.

MEA dala podobné odporúčania v novembri 2007 vo svojom Výhľade svetovej energetiky, ktorý vyzýval k radikálnemu príklonu k investíciám do čistejších, efektívnejších energetických technológií.

Pre EÚ je v sektore plynu kľúčová otázka diverzifikácie dodávateľov. Hlavným importérom je Rusko, politické vzťahy s nim sa však v poslednom čase komplikujú. Brusel sa tak snaží otvoriť si cestu k alternatívam – stavbou plynovodu Nabucco pre dodávky zo Strednej Ázie, či transsaharského plynovodu, ktorý umožní prístup k zásobám z Nigérie.