MEA žiada viac energie z obnoviteľných zdrojov

Zdroj: Kevin T. Houle, www.creativecommons.org

„Jedným z hlavných elementov potrebných, aby sa uskutočnila energetická technologická revolúcia, je posunutie silného portfólia technológií obnoviteľných zdrojov energií k plnej integrácii na trhu“, povedal 29. septembra generálny riaditeľ MEA Nobuo Tanaka. V Berlíne predstavoval správu poskytujúcu prehľad politík na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v 35 krajinách,

„Len obmedzené množstvo krajín implementovalo efektívnu politiku podpory obnoviteľných zdrojov a existuje veľký potenciál na zlepšenie.“

V mnohých krajinách majú výrobcovia obnoviteľnej energie stále problém s prístupom na sieť, pretrvávajú administratívne prekážky a mnohé trhy sú zle dizajnované, tvrdí MEA. Bariérami sú aj nedostatok informácií a kvalifikovaných pracovníkov a nízka úroveň akceptácie verejnosťou.

„Vlády musia urgentne konať“, varoval Tanaka a poukázal na potrebu masovej integrácie trhov založenej na „predvídateľných, transparentných a stabilných politických rámcoch“.

Podľa MAE možno najefektívnejšiu politiku podpory obnoviteľných zdrojov nájsť v Nemecku, Španielsku, Dánsku a Portugalsku pokiaľ ide o pobrežné veterné elektrárne, a v Číne vo vývoji solárneho vykurovania za konkurenčné ceny.

Británia, ktorú tlač obviňuje zo snáh zabrzdiť európske ambície v rozvoji obnoviteľných zdrojov, v porovnaní zaostáva. Na 31. miesto ju odsunula vysoká cena zelenej energie a nízka efektívnosť.

EÚ by mala finalizovať legislatívny rámec pre rozvoj obnoviteľných zdrojov do konca tohto roka. Klimaticko-energetický rámec obsahuje záväzok, že do roku 2020 bude EÚ kryť 20% energetických potrieb z obnoviteľných zdrojov, pričom pre jednotlivé krajiny budú určené individuálne ciele.

Prístup k transmisným sieťam aj pre menších výrobcov má zas zlepšiť ďalší projekt – tretí liberalizačný energetický balíček, predložený v septembri 2007. Parlament a Rada, resp. jednotlivé členské krajiny, sa však nevedia dohodnúť na tom, ako má byť liberalizácia dosiahnutá. Kontroverznou otázkou je rozdelenie energetických gigantov.

MEA nedávno vyzvala EÚ aby pokračovala v ambicióznom pláne liberalizácie energetiky. Agentúra tiež Brusel vyzvala, aby „podstatne zvýšil“ financovanie výskumu neatómových čistých energetických technológií.