Mimovládne organizácie: Pozor na CO2 z ropy

Foto: Flickr.com/Johny Choura (licencia Creative Commons)

Európska komisia v týchto dňoch vypracúva návrh pravidiel pre uvedenie Smernice o kvalite palív do praxe. Ich súčasťou má byť i metodika pre počítanie uhlíkovej stopy, ktorú tieto palivá za sebou zanechávajú.

Aktuálna podoba pracovnej verzie návrhu by mohla protirečiť duchu smernice a umožniť dovoz takých energetických surovín, ktorých ťažba znamená vyššiu produkciu skleníkových plynov, varujú experti. Ide napríklad o ropu alebo zemný plyn, ktoré sa ťažia v piesočných ložiskách a obsahujú vyšší podiel asfaltu. Ich vyťaženie a spracovanie poznačuje vyššia spotreba energií v porovnaní s tradičnými metódami.

Podľa posledného znenia návrhu pravidiel by sa na palivá z ropy posudzovali ako celok v rámci jedného balíka. Pôvodný návrh hovoril o samostatných hodnotách pre jednotlivé typy ropných produktov.

Skupina mimovládnych organizácií adresovala komisárke pre klímu Connie Hedegaard list, v ktorom sa zastala pôvodného mechanizmu; aby sa každé palivo na báze ropy posudzovalo samostatne, vrátane ťažkej surovej ropy z piesočných ložísk. Práve ťažba a čistenie ropy z takýchto podloží spotrebuje neraz i päťkrát viac energie ako konvenčné postupy a technológie.

„Európske ropné spoločnosti výrazne rozširujú portfólio ťažkej ropy z piesku prostredníctvom investovania v Kongu, Jordánsku, Nigérii, v Rusku, na Madagaskare a v iných krajinách. Smernica o kvalite palív má prospievať klíme, ale posledný návrh Európskej komisie necháva európsky trh doširoka otvorený palivám z piesočných ložísk a podkopáva cieľ legislatívy,“ vysvetľuje Darek Urbaniak z organizácie Priatelia Zeme Európa.

Za prísnejšie emisné kritériá pre ropu sa vyslovili i predstavitelia priemyslu biopalív. Podľa nich, ak by kritériá nezohľadnili možný rast emisií CO2 z fosílnych palív, znevýhodnilo by to biopalivá.

Hlavným zámerom Smernice o kvalite palív je nastavenie pravidiel tak, aby sa do roku 2020 znížila miera tvorby emisií CO2 v cestnej doprave o 10 percent. Smernica dopĺňa klimatický a energetický balík, na ktorom sa EÚ dohodla na záver roka 2008.