Minimálna cena uhlíka? Zaveďme aj minimálnu cenu za jadro, opätujú Poliaci

Systém EU ETS zahŕňa približne 12 000 elektrární, tovární a leteckých spoločností. [Shutterstock]

Francúzsko presadzuje zavedenie minimálnej ceny uhlíka na celoeurópskej úrovni. Poľsko zasa považuje technológie skladovania energie za kľúčové pre úspešnú európsku politiku v oblasti klímy.

V utorok 17. apríla prebehla počas štvrtého ročníka Berlínskeho dialógu o energetickom prechode (BETD) panelová diskusia, v ktorej sa vyjadrili viacerí európski politici.

„Mnoho európskych krajín, ako je Portugalsko, Dánsko a Taliansko, plánuje vyradiť uhlie. Veríme, že sme schopní vytvoriť s ďalšími členskými štátmi koalíciu a zaviesť minimálnu cenu uhlíka na úrovni EÚ,“ povedala Brune Poirsonová, štátna tajomníčka francúzskeho ministra  životného prostredia Nicolasa Hulota.

ETS je dobrá, ale málo efektívna

„Schéma obchodovania s emisiami (ETS), je dobrá, ale málo efektívna myšlienka,“ uviedla a naznačila, že spoplatnenie uhlíka by zvýšilo ambície v oblasti klimatickej politiky.

Lídri chcú emisný plán do roku 2050, Francúzsko žiada minimálnu cenu uhlíka

Európska komisia má budúci rok predložiť dlhodobú stratégiu znižovania emisií CO2. Paríž zatiaľ presadzuje minimálnu európsku cenu uhlíka v kombinácii s vyššími dovoznými clami pre ekonomiky, ktoré sa neprihlásili k Parížskej dohode. 

Poirsonová dodala, že príjmy z tohto opatrenia by sa mohli použiť na financovanie sociálnych programov pre regióny, ktoré sú naďalej ekonomicky závislé od sektora fosílnych palív. Bola by to dôležitá súčasť „spravodlivého“ prechodu.

„Stavať proti sebe ekonomické a ekologické záujmy je už zastaraný spôsob uvažovania,“ povedala smerom k Michalovi Kurtykovi, námestníkovi poľského ministra energetiky, ktorý sa tiež zúčastnil panelovej diskusie.

Minimálna cena za jadrovú energiu

„Vyrastal som v Krakove. Keď som bol malý, museli sme zatvárať okná, pretože vzduch vonku bol príliš znečistený. Nemusíte ma teda presviedčať o dôležitosti environmentálnych otázok,“ odpovedal Kurtyka na vyhlásenia Poirsonovej.

Povedal, že „pre Francúzsko je ľahké hovoriť o minimálnej cene uhlíka. Poľsko by mohlo rovnako ľahko diskutovať o zavedení minimálnej ceny za jadrovú energiu.“

Poľský politik však otvorene neodmietol francúzsku myšlienku. Radšej však zdôraznil pozitívny vplyv technologického pokroku – najmä v oblasti skladovania energie – na klímu.

Skladovanie energie a uhlie

„Vízia Poľska je podporovať technológie na skladovanie energie a urobiť z nich kľúčový prvok efektívnej klimatickej politiky,“ povedal.

„Musíme sa vyhnúť administratívnej záťaži a zamerať sa na technologické zmeny,“ vyhlásil Kurtyka.

Ich kvalita dnes kolíše, pôvod je neznámy. Šefčovič chce „udržateľné“ batérie

„Zelené batérie“ štvrtej generácie majú byť zaujímavé pre výrobcov automobilov aj ich zákazníkov.

Poľský námestník okomentoval aj klimatické opatrenia v Európe. Upozornil na to, že Európskej únii sa podarilo znížiť emisie CO2 len v období spomalenia hospodárskeho rastu, keď boli jej hospodárske aktivity polovičné.

Rumunský minister pre energetiku Anton Anton, zdôraznil, že obnoviteľné energie sú „rozhodne dôležité“. Avšak vzhľadom na silnú závislosť od uhlia by krajiny ako Rumunsko mali pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo najväčšie ťažkosti.

„Nevylučujem fakt, že uhlie ponúka záložné riešenie pre mnoho, mnoho ďalších rokov,“ povedal.

Fiškálny nástroj Švédska

„Za 27 rokov sa náš hrubý domáci produkt zvýšil o 75 percent a naše emisie CO2 sa znížili o 27 percent,“ povedal Leif Jakobsson, štátny tajomník pre Magdalenu Anderssonovú, švédsku ministerku financií.

„Jedná sa o veľmi jednoduchý nástroj, ktorý skutočne funguje,“ dodal, pričom označil zavedenie minimálnej ceny uhlíka za politickú voľbu.

„Ide o fiškálny nástroj, ktorý dáva štátu moc a umožňuje mu financovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo,“ pokračoval.

Nicolette Bartlettová, riaditeľka pre klimatické zmeny v think tanku CDP, súhlasila s Jakobssonom a ako ďalší príklad uviedla Spojené kráľovstvo.

Klimatické riziko v stratégiách firiem

„Predvídateľnosť a stabilita sú dva prvky, ktorými chcú priemyselné a bankové sektory definovať svoje stratégie. V Spojenom kráľovstve ich našli prostredníctvom minimálnej ceny uhlíka,“ povedala.

„Zavedenie minimálnej ceny uhlíka v Spojenom kráľovstve naozaj zmenilo pravidlá hry. Vidíme čoraz väčší počet finančných riaditeľov, ktorí do svojich stratégií integrujú klimatické riziko, čo mení spôsob, akým premýšľame o cenách uhlíka.“

Menovala však nemecké spoločnosti E.ON a RWE ako príklad priemyselných skupín, ktoré vo svojich stratégiách nezohľadnili klimatické riziko dostatočne.

Prekresľuje sa európska energetická mapa. E.ON a RWE si rozdelia Innogy

Obnoviteľné zdroje energie vo vlastníctve Innogy prejdú na jej matku – RWE. Lukratívne energetické siete zase preberie E.ON.

Koniec dotácií do obnoviteľných zdrojov

Nemecký minister hospodárstva a energetiky Peter Altmaier z vládnucej strany CDU potvrdil vo svojom úvodnom prejave na BETD ciele svojej krajiny v oblasti klímy, konkrétne 60-percentné zníženie emisií CO2 do roku 2030.

Nenaznačil však, že by Nemecko chcelo zaviesť minimálnu cenu uhlíka. Nehovoril ani o možnej spolupráci Parížom a Berlínom v tejto oblasti, a to aj napriek opakovaným výzvam zo strany Francúzska.

Wolfgang Steiger, generálny tajomník Hospodárskej rady CDU, zareagoval na Altmeierov prejav a povedal, že koniec dotačného programu pre obnoviteľné zdroje energie je najlepším spôsobom konsolidácie nemeckého energetického systému.

Holandské veterné farmy ako prvé v Únii dodajú elektrinu bez dotácií

Holandská vláda odsúhlasila švédskej firme Vattenfall dve zmluvy na veterné turbíny na mori. Ako prvé na svete ich postavia bez akýchkoľvek verejných peňazí.

„Hlavná otázka znie: Ako zvýšiť pružnosť a inovatívnosť energetického systému? Mnohé technológie už existujú. Nemôžu sa však rozšíriť kvôli privysokým cenám energie. Vláda by mala konať  a dôsledne znížiť dotácie do obnoviteľných zdrojov energie,“ uviedol vo vyhlásení.

„Z nášho pohľadu sú zmysluplnými faktormi silnejší Európsky systém obchodovania s emisiami, plán na zastavenie zákona o obnoviteľnej energii (EEG) a rýchlejšie rozšírenie siete, ktoré musí byť zosynchronizované s expanziou obnoviteľnej energie,“ dodal Steiger.

Partner