Ministri dnes rozhodnú o dotáciách pre stratové uhoľné bane

Komisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia v stredu oznámil, že Európska komisia navrhne kompromisné riešenie. Uvažuje vyhovieť niektorým štátom, ktoré žiadajú predĺženie súčasných dotácií pre uhoľné bane. Podľa návrhu belgického predsedníctva by predĺžená podpora mohla fungovať až do roku 2018.

Podľa Komisie je ťažba uhlia v Európe nerentabilná a nemala byť podporovaná zo štátnych rozpočtov. Vlády by mali presmerovať subvencie do čistých a obnoviteľných zdrojov energie.

Komisia preto ešte v júli navrhla postupný útlm štátnych dotácii do roku 2014 so zdôvodnením, že „ide o spravodlivosť voči konkurentom, ktoré fungujú bez štátny podpory.“

Je potrebné vydať sa cestou obnoviteľných a čistých zdrojov energie, ale tiež nemôžeme zabudnúť na tvrdé hospodárske a sociálne následky, ktoré by okamžité uzatvorenie stratových baní v danom regióne vyvolala,“ povedal v júli komisár Almunia.

Hlavnými zástancami dlhšej lehoty na zatváranie baní sú predovšetkým Španielsko a Nemecko. Vláda v Madride vo februári predložila plán podpory domáceho uhoľného priemyslu založený na prednostnom prístupe do energetickej siete pre výrobcov, ktorí využívajú španielske uhlie. Bez štátnych dotácií by podľa španielskej vlády domáce uhoľné spoločnosti nedokázali konkurovať lacnému uhliu zo zahraničia.

Španieli argumentujú, že dotácie sú nevyhnutné pre energetickú bezpečnosť štátu. Legislatíva EÚ takéto opatrenie dovoľuje. Európska smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou dovoľuje členským štátom nastaviť povinné využívanie domácich zdrojov v elektrárňach vo verejnom vlastníctve až po hranicu 15 % z národnej spotreby elektrickej energie. Komisia postup španielskej vlády schválila koncom septembra.

Zástupca hovorcu nemeckej vlády Steffen Seifert nový návrh Komisie privítal: „Potrebujem predĺženie, aby sme boli schopní uzatvoriť fungujúce bane spoločensky prijateľným spôsobom.“

Očakáva sa, že rok 2018 bude prijateľný pre väčšinu štátov Únie a ministri ho na dnešnom zasadnutí schvália.

Európsky uhoľný priemysel

Odhaduje sa, že uhoľný priemysel v EÚ priamo alebo nepriamo zamestnáva asi 100 tisíc ľudí. Na výrobe elektriny v Únii sa uhlie podieľa asi 5 percentami. Európa ale vyrába len 2,5% svetovej produkcie uhlia..

Napriek tomu, že v mnohých členských krajinách tvorí uhlie podstatnú časť energetického mixu, dochádza v Európe už od 50. rokov k postupnému útlmu ťažby, a to hlavne z dôvodu poklesu cien dovážaného uhlia a zvyšujúcim sa nákladom na jeho ťažbu.

Súčasné nariadenie, ktorého platnosť má skončiť 31.12.2010, umožňuje krajinám v EÚ subvencovať ťažbu čierneho uhlia. Ak by Únia žiadne nové opatrenie neprijala, od roku 2011 by sa riadili prípadné dotácie na ťažbu všeobecnými pravidlami EÚ pre poskytovanie verejnej podpory. Tieto pravidlá by v mnohých prípadoch štátne dotácie znemožnili. Ťažba hnedého uhlia podlieha prísnejším európskym pravidlám už dnes.

Susedné Česko ťaží čierne uhlie v regióne Ostravska, avšak v súčasnosti existujúce nariadenie Únie nevyužíva a ťažbu nijak nedotuje. Konkurencieschopné bane nedotované štátom sú aj v Poľsku, ktoré je na uhlí závislé až z 90 %, a v Spojenom kráľovstve.

Uhlie v slovenskej energetike

Slovensko takmer 90% svojich primárnych zdrojov energie dováža z krajín mimo Únie. Jediným významnejším domácim zdrojom energie je hnedé uhlie. Ročne sa u nás vydoluje viac ako 2 milióny ton hnedého uhlia, ktoré predstavuje viac ako 70% spotreby hnedého uhlia potrebnej na výrobu elektriny a tepla.

Ministerstvo hospodárstva predpokladá postupný pokles ťažby hnedého uhlia a z dlhodobého hľadiska ho nepovažuje za dostatočný zdroj na pokrytie domácich energetických potrieb. Zároveň ale počíta, že význam bude mať aspoň do roku 2020, výhľadovo až do roku 2035.

Podľa Energetickej politiky Slovenska „domáce uhlie naďalej ostáva jediným neobnoviteľným zdrojom potrebným pre zabezpečenie spoľahlivosti sústavy.“ Aj ďalší dokument – Surovinová politika SR hovorí o celospoločenskom záujme naďalej efektívne ťažiť uhlie.

Prevádzku slovenských stratových baní platia koncoví odberatelia elektriny v rámci poplatku za distribučné služby, a to v prípade, ak podiel takto vyrobenej elektriny nepresiahne výšku 15%.