Ministri energetiky sa dohodli – že sa nezhodnú

Pozadie

V „treťom legislatívnom balíku“, zverejnenom  19. septembra 2007, dala Komisia členským krajinám dve možnosti úplnej liberalizácie energetiky:

  • Veľké, vertikálne integrované firmy, budú musieť predať transmisné siete a zariadenia na skladovanie plynu, aby tieto aktivity oddelili od výroby (tzv. „unbundling vlastníctva“)
  • Firmy si budú môcť ponechať vlastníctvo transmisných sietí, no ich manažment prenesú na „nezávislého systémového operátora“, ktorý bude riadiť investície a robiť komerčné rozhodnutia.

Francúzsko a Nemecko, podporované ďalšími šiestimi krajinami, však nesúhlasili ani s jednou z alternatív, a ponúkli vlastný návrh – vlastníctvo výroby a transmisie by ostalo zachované, nevznikol by žiaden nezávislý systémový operátor, ale riadenie transmisných sietí by bolo v rámci firiem oddelené, pričom materská spoločnosť by si zachovala len rámcovú kontrolu.

Otázky

Členské krajiny sú v názoroch na liberalizáciu energetiky rozdelené. Nemecko, Francúzsko a šesť ďalších krajín sa snaží o zachovanie existencie veľkých, vertikálne integrovaných energetických firiem. Británia, Švédsko a niektoré ďalšie krajiny ich však považujú za prekážku skutočnej liberalizácie ekonomicky dôležitého sektora.

Podporovatelia unblundlingu získali pred stretnutím ministrov energetiky nečakanú podporu Vo štvrtok nemecký energetický gigant E.ON prekvapivo oznámil, že je ochotný predať svoje siete pre transmisiu elektrickej energie, ak Brusel zastaví protimonopolné šetrenia na nemeckom trhu s elektrinou.

Rozhodnutie E.ON však zatiaľ nijak neovplyvnilo opozíciu nemeckej vlády k unbundlingu. „Je jasné, že členské krajiny majú rozdielne názory“, povedal slovinský minister hospodárstva Andrej Vizjak na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady ministrov.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs to pre EurActiv potvrdil: „V tomto štádiu vieme, že členské krajiny majú rozličné názory – nich názory na unbundling vlastníctva sa nepriblížili.“

Súčasne dodal, že „existuje politická vôľa nájsť riešenie“ do júnového zasadnutia Rady pre energetiku. „Sme na začiatku zložitej cesty do júna, no prinajmenšom sa pokúsime zo všetkých síl nájsť riešenie v Rade. A pevne verím, že Parlament pomôže členským krajinám nájsť konečný kompromis. Politická vôľa tu existuje.“

Pozície

Začiatkom mesiaca predložilo Nemecko, Francúzsko a šesť ďalších krajín tretiu alternatívu liberalizácie energetiky (EurActiv.sk, 2. február 2008). Británia, Švédsko Holandsko, ktoré vedú tábor podporujúci plány Komisie, predložili vlastnú analýzu obsahujúcu kľúčové princípy „dosiahnutia efektívneho unbundlingu sietí elektrickej energie a plynu“.

„Unbundling vlastníctva je jediným istým spôsobom zabezpečenia, aby sa odstránili príčiny možnej diskriminácie (v prístupe nových producentov na trh, teda ich zapojení do transmisných sietí), a ostáva našim konečným cieľom“, píše sa v dokumente. Na margo francúzsko-nemeckého návrhu konštatuje, že „nezabezpečuje“ splnenie týchto požiadaviek.

„Najhlavnejšou z nich je princíp skutočnej nezávislosti TSO (operátora transmisných sietí) od vertikálne integrovanej spoločnosti.“ Okrem toho analýza menuje tieto požiadavky:

  • Špecifická povinnosť TSO nediskriminovať žiadneho producenta energie,
  • opatrenia, ktoré zabránia konfliktu záujmov, ako je zákaz, aby mal TSO podnikateľské záujmy v inej oblasti, ako je transmisia
  • prísny režim presadzovania pravidiel,
  • jasné pravidlá zodpovednosti TSO.

Návrhy Komisie sú „ekonomickou vojnou“ proti energetike, povedal po stretnutí pred novinármi francúzsky minister životného prostredia a udržateľného rozvoja Jean-Louis Borloo. Odmietol myšlienku, že oblasť „životne dôležitú“ ako je energetika môžu regulovať trhové sily. „Trh nehovorí pravdu o cenách“, povedal Borloo. „Úloha konkurencie na dnešných trhoch musí byť prehodnotená.“

Francúzski diplomati tvrdia, že získali do tábora odporcov unbundlingu získali ďalších spojencov. Dokument pripravený Slovinským predsedníctvom, ktorý mal sumarizovať diskusiu, bol podľa nich na poslednú chvíľu zablokovaný Britániou, Švédskom a Holandskom. „Až 24 krajín bolo ochotných dokument akceptovať, vyhlásil jeden z diplomatov a dodal, že „tretia alternatíva“ liberalizácie energetiky získava v Rade podporu.

Slovensko patrí medzi krajiny podporujúce francúzsko-nemecký postoj.

Nemenovaný britský zdroj potvrdil, že Londýn zablokoval dokument, pretože ten nespomenul britsko-švédsko-holandskú analýzu, zato sa široko zaoberal „treťou alternatívou“ podporovanou ôsmymi krajinami.

Slovinský minister hospodárstva Andrej Vizjak povedal, že experti budú diskutovať o všetkých návrhoch, zdôraznil však, že osobne preferuje návrh Komisie ako „najefektívnejšiu metódu“.

„Nemôžeme a nesmieme ignorovať námietky členských krajín“, povedal Vizjak. „Ako predsednícka krajina ich musíme brať do úvahy“.

Ďalšie kroky

  • 6. jún 2008: Rada pre energetiku. Slovinsko by chcelo dosiahnuť dohodu o treťom balíku liberalizácie energetiky.