Na OZE sa nebude vzťahovať legislatíva o toxických látkach

Výbor EP pre životné prostredie sa včera (2.6.) zaoberal pripomienkami k revidovanému návrhu Smernice o obmedzovaní používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). Smernica v súčasnosti upravuje pravidlá pre zaobchádzanie a využívanie toxických látok, ktoré sa môžu nachádzať prakticky v akýchkoľvek domácich prístrojoch, od televízie, cez toaster, až po počítač.

Toxické látky sa používajú i pri výrobe zariadení, ktoré získavajú energiu z obnoviteľných zdrojov; ide napríklad o veterné turbíny alebo solárne panely. Na druhej strane, sektor fosílnych palív sa obdobnými opatreniami nemusí riadiť, čo stavia OZE do komparatívnej nevýhody, argumentovali jeho zástupcovia.

Európski poslanci včera vo výbore schválili návrh, podľa ktorého sa výroba a prevádzkovanie veterných turbín a solárnych panelov nebude musieť riadiť ustanoveniami Smernice RoHS.

Výnimky sa budú týkať energetických priemyselných inštalácií, nástrojov a materiálov. Rovnako sa výnimka týka i použitia obdobných látkach v automobiloch určených pre armády.

Všetky výnimky a dôsledky ich využívania v praxi sa revidujú do decembra 2014, uvádza v stanovisku výbor. V tomto časovom horizonte bude tiež môcť Komisia navrhnúť ďalšie.

Europoslanci tiež zostavili zoznam látok, zaobchádzanie s ktorými dnes Smernica neupravuje, no v budúcnosti by sa mali preskúmať. Ide napríklad o rôzne halogénové zariadenia alebo PVC.

O revidovanom návrhu Smernice RoHS budú poslanci hlasovať v pléne v júli.