Najviac dotácií členských štátov ide do obnoviteľných zdrojov energie

Foto: www.mmisso.com

Európska komisia včera (13. október) zverejnila dlho očakávanú štúdiu  o dotáciách a cenách energií vo všetkých členských štátoch EÚ. Štúdia je prvá svojho druhu a poskytuje dáta o cenách a dotáciách členských štátov naprieč technologickým spektrom výroby elektrickej energie.

Celková hodnota podpory energetického sektora v roku 2012 bola vo všetkých členských štátoch približne na úrovni  122 miliárd EUR.  Vládnych zásahov do energetického trhu bolo v tomto období viac ako 700.

Snahy  EÚ o zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe sa odrazili aj na podpore tohto sektora z verejných financií. Vlády členských štátov podporili OZE až 40 miliardami, z toho 14,7 miliárd sa investovalo do slnečnej energie, 10,1 miliárd do veternej energie, 8,3 miliárd do biomasy a 5,2 miliárd do rozvoja vodnej energie.

Čo sa týka konvenčných zdrojov energie, najväčšiu podporu získal uhoľný sektor (10,1 miliárd), nasledovaný výrobou energie z jadra (7 miliárd) a pomocou zemného plynu (5,2 miliárd)

Podpora jednotlivých štátov

Až 70 % celkových dotácií členských štátov išlo do výroby energie a tretina do podpory dopytu, a to najmä rôznymi daňovými úľavami alebo pevne stanovenou cenou pre konkrétne subjekty, ktorá bola nižšia ako trhová.

Najviac svoj energetický sektor podporili  Nemecko (25 miliárd EUR), Británia (13 miliárd EUR), Taliansko a Španielsko (10 miliárd EUR). Naopak najmenej investovali Cyprus (20 miliónov EUR) a Chorvátsko (30 miliónov EUR).

Z krajín Vyšehradskej štvorky najviac podporili svoj energetický sektor Česká republika (1,6 miliárd EUR) a Poľsko (970 miliónov EUR). Maďarsko prispelo 620 miliónmi EUR. Slovensko je s 100 miliónmi EUR na chvoste krajín V4.

EÚ v roku 2012 podporila energetický sektor približne 12 miliardami EUR, a to najmä prostredníctvom projektov zameraných na podporu energetickej účinnosti. 

Ceny elektrickej energie

Správa obsahuje aj informácie o konkurencieschopnosti výroby elektrickej energie viacerými technológiami.

Najlacnejšia je jednoznačne výroba elektrickej energie z uhlia. Náklady na výrobu jednej megawatt hodiny (MWh) elektriny stojí približne 75 EUR. Náklady na elektrinu z veternej elektrárne (na súši)  sú len o niečo vyššie. Náklady na jednu MWh vyrobenú v jadrovej elektrárni sú približne 100 EUR.  Cena slnečnej energie od roku 2008 poklesla na 100-115 EUR/MWh.

Štúdia Európskej komisie uvádza aj tzv. externé náklady výroby elektrickej energie, ktoré sa neodzrkadľujú v trhovej cene energie. Sú to najmä vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov EÚ a dopady na zmenu klímy. Celkové externé náklady energetického mixu Európskej únie boli na rok 2012 odhadované na 150 až 310 miliárd EUR.