Naša slnečná budúcnosť

Výzvy v energetike i klimatickej politike obracajú pozornosť Európy na obnoviteľné zdroje energie – EÚ sa zaviazala, že ich podiel v energetickom mixe zvýši do roku 2020 na 20%.

V súčasnosti sa mnohé perspektívne zdroje – napríklad slnečná či veterná energia – využívajú len v zlomku ich kapacít. Na európskej i národnej úrovni preto už dlhší čas prebieha diskusia, ako naplniť záväzky a nastaviť energetické systémy tak, aby garantovali bezpečnosť a stabilitu dodávok, a súčasne nevplývali negatívne na životné prostredie.

Medzinárodná konferencia, ktorá sa bude konať 3. decembra 2009 v bratislavskom hoteli Carlton, sa zameria na slnečnú energiu. V troch sekciách bude hľadať odpovede na otázky z oblasti legislatívy, technicko-obchodných aspektov, a výskumu v solárnej energetike. Stretnú sa v nich zástupcovia súkromných spoločností, verejných inštitúcií a špičkoví vedci.

Konferenciu "Fotovoltika – naša slnečná budúcnosť" organizuje nezisková organizácia Slovak RE Agency.