EÚ chce ropné piesky zbaviť nálepky „znečisťujúce“

Táto zmena by odstránila jednu z prekážok, ktorým čelí Kanada pri exporte ropy z ropných pieskov do Európy. Na druhej strane barikády stoja ekologický aktivisti, ktorí budú tento krok kritizovať.

Keď sa ropa získava z ropných pieskov blízko zemského povrchu v tzv. povrchových baniach, používajú sa veľké rýpadlá. Pri hlbinnej ťažbe sa vyžaduje masívna injektáž horúcej vodnej pary, následne sa uvoľnená ropa za použitia čerpadiel vytiahne na povrch.

Produkcia ropy z ropných pieskov je nákladnejšia ako produkcia konvenčnej ropy, aj preto, že sa pri nej použije viac vody a energie, zároveň je do prostredia vypustené väčšie množstvo uhlíka.

Kanadskí producenti a spracovatelia ropy sa ostro postavili proti plánu EÚ, ktorý počítal s označovaním ropných pieskov ako zaťažujúcich životné prostredie.

V súvislosti s rusko-ukrajinskou krízou a obavami o európsku energetickú bezpečnosť, ponúka Kanada Európe svoju ropu ako bezpečnú formu energie.

"Súčasnú krízu na Ukrajine nevnímame ako príležitosť k uvedeniu kanadských výrobkov na trh, naopak, diskutujeme s našimi spojencami o tom, ako z globálneho pohľadu zabezpečiť, aby boli naše dodávky energie bezpečné a stabilné," povedal novinárom po bruselskom rokovaní G7 kanadský premiér Stephen Harper.

K navrhovanému právnemu predpisu EÚ sa kanadský premiér špeciálne nevyjadril. Túto tému minulý mesiac vytiahol na rokovaní ministrov energetiky G7 v Ríme kanadský minister pre prírodné zdroje, Greg Rickford.

Pripravovaný návrh

Podľa návrhu Európskej komisie budú ropné rafinérie povinné hlásiť emisie z použitých surovín podľa priemeru EÚ.

"Navrhnutá metodika vyžaduje, aby dodávatelia hlásili Únii priemerné hodnoty vypúšťaných emisií skleníkových plynov pri palivách s možnosťou hlásiť aj špecifické hodnoty," hovorí sa v návrhu.

Pre prírodné bitumény, iné pomenovanie pre ropné piesky, zostáva zachovaná hodnota 107 gramov uhlíkovej intenzity. Na porovnanie, pre konvenčnú ropu je nastavených 93,2 gramov. Rafinérie nebudú musieť nahlasovať používanie ropy s vyššou hodnotou uhlíkovej intenzity.

Návrh počíta do konca roka 2016 s revíziou, v nej by mal byť vytvorení priestor pre zavedenie vyšších hodnôt pre jednotlivé zdroje paliva.

Debata o označovaní ropných pieskov ako "viac znečisťujúcich", siaha do roku 2009, kedy členské štáty EÚ schválili právne predpisy s cieľom znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov z palív v doprave o 6 %. Táto snaha stroskotala na implementácii.

Komisia v roku 2011 odsúhlasila pre ropné piesky hodnotu na úrovni 107 gramov uhlíkovej intenzity, ale členské štáty sa nevedeli na návrhu dohodnúť. Komisia odvtedy návrh prehodnocuje.

Mnoho vedcov tvrdí, že pokiaľ chce svet predísť ničivým dôsledkom globálneho otepľovania, tak ropa z ropných pieskov musí zostať v zemi.

Komisia uviedla, že nemôže podať stanovisko k ešte nepublikovanému návrhu. Ten exekutíva EÚ momentálne skúma.

Pozície

Laura Buffet, referentka skupiny Transport & Environment pre pre oblasť čistých palív: „Špecifikácia uhlíkovej hodnoty by mala byť pre spoločnosti stimulom, aby prevýšili konkurenciu, napríklad tým, že nebudú dodávať na európsky trh ropu s vysokou uhlíkovou intenzitou. Takou je ropa z ropných pieskov či bridlíc. Ak nebudú špecifické hodnoty pre uhlíkovú intenzitu pre jednotlivé spoločnosti povinné, musíme prinajmenšom zabezpečiť, aby sme mohli odmeniť ropné spoločnosti za to, že nedodávajú ropu s vysokou hodnotou uhlíkovej intenzity."

Ďalšie kroky

2020: Lehota, do ktorej sa má v EÚ znížiť intenzita emisií skleníkových plynov z pohonných hmôt o 6 %