Nemecko má utlmiť uhlie do roku 2038. Čo ešte navrhuje špeciálna komisia?

Predsedovia uhoľnej komisie Stanislaw Tillich, Barbara Praetoriusová a Ronald Pofalla pri predstavení finálnej verzie správy o raste, štrukturálnej zmene a zamestatnosti. [EPA-EFE/Hayoung Jeon]

Správa nemeckej uhoľnej komisie predpokladá ukončenie spaľovania uhlia najneskôr v roku 2038, masívnu finančnú pomoc pre zasiahnuté regióny, reguláciu cien elektriny aj rekvalifikačné kurzy a dodatočné vzdelávania pre zamestnancov.

Osem mesiacov. Presne toľko trvali rokovania nemeckej Komisie o raste, štrukturálnej zmene a zamestnaní, tzv. uhoľnej komisie. Výsledkom je časový rozvrh utlmenia ťažby uhlia v Nemecku aj konkrétne opatrenia, ktoré prelomový krok budú sprevádzať.

Nemecko je krajina s dlhou tradíciou ťažby uhlia. Tento fakt v úvode uznáva finálna správa komisie, vydaná v sobotu (26. január). Utlmenie jeho ťažby a zastavenie výroby elektriny z neho preto považuje za veľkú výzvu.

Nemecký vzor?

Pokiaľ bude prechod na zelenú energiu úspešný v zachovaní zamestnanosti a ochrany životného prostredia, bude podľa správy môcť slúžiť ako model pre ďalšie krajiny, ktoré sa k podobnému kroku stále odhodlávajú.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová správu privítala. Minister financií Peter Altmaier ju zase na Twitteri označil za „silný signál“. Pozitívne reakcie prichádzajú aj z jednotlivých spolkových krajín najviac závislých na ťažbe uhlia. Podľa premiéra Severného Porýnia-Vestfálska Armina Lascheta správa dláždi cestu pre „ekonomicky životaschopnú budúcnosť bez uhlia pre regióny, ktoré sú na jeho ťažbe závislé.“

Na čom konkrétne sa teda 28-členná komisia pozostávajúca zo zástupcov priemyslu, odborov, environmentálnych skupín a akademikov dohodla?

Uhlie skončí do roku 2038

Posledná uhoľná elektráreň sa v Nemecku zavrie najneskôr v roku 2038. Komisia nevylučuje ani skorší dátum, avšak problémom môže byť bezpečnosť dodávok a postoj priemyslu.

Nemecko zavrelo poslednú baňu na čierne uhlie

Predvianočné uzavretie uhoľného dolu Prosper-Haniel v Porúrí znamená koniec jednej éry. Pre tradičné nemecké odvetvie sa stal osudným lacný dovoz zo zahraničia.

Pre tento účel budú v roku 2023, 2026 a 2029 vypracované analýzy, ktoré posúdia možnosť skoršieho vyradenia.

Celková kapacita uhoľných elektrární je dnes niečo viac ako 45 gigawattov. Strednodobým cieľom je podľa správy znížiť kapacitu na 12,5 gigawattu do roku 2022, čo predstavuje približne 24 väčších uhoľných elektrární. V roku 2030 je cieľom znížiť počet uhoľných elektrární na deväť.

Štrukturálna zmena

Výzva transformácie svojho priemyslu stojí pred spolkovými krajinami s dlhou tradíciou ťažby uhlia ako sú  Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Sasko či Sasko-Anhaltsko. Pri prechode od uhlia k alternatívnym zdrojom energie vláda týmto krajinám pomôže sumou 1,3 miliardy eur ročne po dobu 20 rokov. Ďalších 700 miliónov eur ročne bude vyhradených na projekty priamo nesúvisiace s transformáciou. Správa predpokladá finančnú pomoc regiónom vo výške 45,7 miliardy eur.

Ako presne budú regionálne ekonomiky financované, bude predmetom plánu, ktorého vydanie je naplánované na koniec apríla tohto roku. Dokument by mal nasmerovať financie na konkrétne oblasti infraštruktúry, úradov a výskumu.

Zlepšenie dopravy by mal sumou 1,5 miliardy eur podporiť aj špeciálny program financovania naplánovaný v nemeckom federálnom rozpočte do roku 2021.

Ceny elektriny a zamestnanosť

Nemecká federálna vláda plánuje použiť dve miliardy eur na úľavy z rastúcich cien elektriny pre fyzické aj právnické osoby. S programom by vláda mala začať od roku 2023 a pokračovať by mal až do roku 2030.

Ceny elektriny zostanú v Európe regulované aj vďaka žltým vestám

Členské štáty sa s europoslancami dohodli na novej legislatíve o trhu s elektrinou. Ponechajú si právomoc upravovať ceny, Poľsko môže ďalej dotovať uhoľné elektrárne.

Uhoľná komisia predpokladá, že na ťažbu hnedého uhlia je v súčasnosti priamo či nepriamo, naviazaných okolo 60 tisíc pracovných miest. Pre zamestnancov starších než 58 rokov bude pripravený kompenzačný fond, ktorý bude kryť dôchodkové deficity spôsobené predčasným odchodom do penzie.

Mladším zamestnancom budú kryté rekvalifikačné kurzy a dodatočné vzdelanie.

Na rade je federálna vláda

Na záver je nutné podotknúť, že správa slúži iba ako návrh pre nemeckú vládu pri príprave opatrení. Nie je teda záväzná.

Nemecká vláda tento rok plánuje presadiť zákon o ochrane klímy, ktorý po prvý krát zavedie limity emisií CO2 pre jednotlivé sektory ekonomiky. Podobné zákony už existujú v niekoľkých krajinách Európskej únie.

Pokiaľ budú návrhy v správe implementované, bude sa jednať o druhú veľkú zmenu energetického mixu za posledné roky. V dôsledku katastrofy vo Fukušime sa Nemecko v roku 2011 zaviazalo ukončiť činnosť nukleárnych elektrární do roku 2022.