Nemecko sa pridalo k päťčlennému trhu s elektrinou

Krátka správa:

Belgický, francúzsky, holandský, luxemburský a nemecký trh s elektrickou energiou by mali byť integrované do jednej regionálnej oblasti, a to do 1. januára 2009. Memorandum o porozumení, ktoré uvádza, že tieto krajiny súhlasia s implementáciou spojeného trhu, bolo podpísané medzi vládami, regulačnými orgánmi, prevádzkovateľmi rozvodových a výmenných systémov a združeniami pre elektrickú energiu piatich participujúcich krajín 6. júna 2007.

Spojenie troch trhov medzi Belgickom, Francúzskom a Holandskom bolo podpísané už v novembri 2006 a v týchto dňoch sa rozhodlo Luxembursko a Nemecko, že sa k tejto iniciatíve pridajú.

Podľa Severozápadoeurópskej platformy trhových strán (NWE MPP) združení elektrickej energie „prepojenie trhov s krátkodobou elektrickou energiou povedie k efektívnejšiemu využitiu kapacít … čo poskytne viac príležitostí dodávateľom energie, aby mohli kupovať a predávať elektrinu a optimalizovať svoje portfóliá“. Združenia tiež očakávajú, že viac trhovej integrácie povedie k zvýšenej konkurencii, čo by malo priniesť spotrebiteľom v celom regióne pozitívny efekt.

Komisár pre energiu Andris Piebalgs to privítal ako „pozitívny krok smerom k jednotnému európskemu trhu s energiou“. Súhlasí s tým, že to prinesie spotrebiteľom nižšie ceny, zvýši bezpečnosť dodávok a pritiahne investície do nových výrobných kapacít a rozvodovej infraštruktúry.

NWE MPP podčiarklo zavedenie spoločného aukčného úradu a harmonizáciu obchodných pravidiel ako kľúčový krok pri vytváraní spojeného trhu. Signatárske strany memoranda o porozumení budú naďalej rozvíjať napr. koncept štruktúry riadenia prepojeného trhu a budú tiež diskutovať o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti dodávok energie v regióne.