Nemecký minister hospodárstva chce urýchliť výstavbu elektrických rozvodov

„Ak chce Nemecko zostať silnou ekonomikou na konkurenčnom svetovom trhu a ak chcú Nemci využívať energiu z OZE, musíme sa viac sústrediť na predĺženie a konštrukciu našich sietí,“ povedal Brüderle. Dodal, že vytvorenie funkčnej európskej energetickej siete je tiež dôležitým krokom k jednotného európskemu trhu s energiami.

V novembri 2010 eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger oznámil, že EÚ bude v nasledujúcom desaťročí potrebovať asi 1 bilión eur na rozvoj energetickej infraštruktúry, aby naplnila svoje ambiciózne plány stratégie Energia 2020.

Spolkový minister energetickú víziu podporil, avšak varoval, že opatrenia pre bezpečné dodávky energie sú ochromené, pretože siete sú zastaralé a ich rozvoj neprebieha integrovane. Jedným z výsledkov preťaženia rozvodov môžu byť výpadky v štýle USA.

„To je pre priemyselné národy neakceptovateľné,“ uviedol za potlesku obecenstva Brüderle na konferencii Energetika 2011 denníka Handelsblatt.

„Každý chce elektrinu, ale nikto rozvody“

Za najväčší problém považuje akceptovanie verejnosťou: „Bez akceptácie nie je možná expanzia siete a bez toho zase nie je priestor pre ďalšie obnoviteľné zdroje…Musíme si toto spojenie vyjasniť.“ Podľa neho ak ľudia budú chcieť OZE, akceptujú aj viac rozvodov vo svojom susedstve.

Nemecký energeticky náročný priemysel závisí na spoľahlivých dodávkach energií v objeme asi 600 terawatt hodín ročne. V minulom roku sa vybudovalo len 80 km elektrických sietí. V novembri úrady oznámili, že je potrebné inštalovať až 3600 km nových rozvodov vysokého napätia.

Na otázku, ako majú ľudia súhlasiť s výstavbou nových sietí, keď elektrický prúd poputuje aj do zahraničia, Brüderle odpovedal: „Je to úplne normálne. V Nemecku staviame aj diaľnice, po ktorých môžu jazdiť nielen nemecké autá.“

Energetická výmena v Európe nefunguje

Minister hospodárstva sa sťažoval: „Na európskom trhu s energiami vládne ešte príliš veľa obmedzení.“ Podľa neho sa má rozpínať trh a nie štát, ale v mnohých krajinách Európy je to presne naopak.

Nemecko bolo v roku 2007 druhým najväčším vývozcom elektriny v EÚ (po Francúzsku). Jeho vývoz elektriny do zahraničia prekračuje dovoz. Podľa štatistického úradu Destatis boli v roku 2008 najdôležitejšími odberateľmi Francúzsko, Dánsko a Česká republika. Hlavnými dovozcami do krajiny boli Holandsko, Rakúsko a Švajčiarsko.

Za zásadné považuje riešiť mechanizmus rozhodovania o energetických otázkach. Napríklad v Nemecku sa musia vysporiadať s komplikovaným systémom rozhodovania na štyroch úrovniach – komunálnej, regionálnej, spolkovej a európskej.

Skoršia redukcia výkupných cien solárnej energie

V pondelok sa objavili správy, že nemecká vláda plánuje urýchliť zníženie výkupných cien zo solárnych zdrojov. Pôvodne sa mala podpora fotovoltiky upravovať až začiatkom roku 2012. Ceny by ale mohli už od 1. júla 2011 klesnúť o 12%. Minister na konferencii potvrdil, že chce obnoviteľné zdroje „opatrne zaviesť na konkurenčný trh.“

Povedal, že pri podpore OZE treba dávať pozor „aby sme neprestrelili cieľ. Musíme silnejšie sledovať vzťah náklady-úžitok.“ Podotkol ale, že návrh zákona ešte len stúpil do procesu schvaľovania.

Minulý rok sa zvýšil inštalovaný výkon fotovoltických elektrární v krajine až o 7 GW a súčasný inštalovaný výkon dosahuje takmer 17 GW. Dosiaľ pritom dodávali fotovoltické zariadenia do rozvodných sietí len asi 2% prúdu.

Ako uvádza nemecký EurActiv, v krajine sa inštaluje každé druhé fotovoltické zariadenie na svete, čím sa priebežne zvyšujú aj náklady na prepravu. V tomto roku nemeckí spotrebitelia za samotnú prepravu zaplatia 13 miliárd eur.