Nepridusí Barrosa II CO2?

Jośe Manuel Barroso (foto: Európska komisia)

Medzi prioritami budúcej Európskej komisie je i úsilie zamerať sa na vytváranie priaznivého regulačného prostredia pre úspešné zavádzanie nízkouhlíkových technológií do každodennej praxe, vyplýva z dokumentu, v ktorom José M. Barroso načrtol plán práce pre svoje ďalšie funkčné obdobie.

"Priemyselná základňa, ktorá je modernizovaná a produkuje technológie priateľské k životnému prostrediu, a ktorá využíva potenciál energetickej efektívnosti, je kľúčom k udržateľnému rastu Európy," píše Barroso vo svojich politických usmerneniach.

Nová Komisia by mohla dať prednosť obnoviteľným zdrojom energie a energetickej efektívnosti, a menej podporovať jadrovú energetiku, či technológie pre čistejšie spaľovanie uhlia, dúfajú klimatickí aktivisti.

"Výzvou pre ďalšiu Komisiu bude navrhnúť plán detailných štruktúrnych zmien, ktoré sú nevyhnutné pre prechod Európy k udržateľnej ekonomike. Ubúdanie prírodných zdrojov, nezamestnanosť a emisie CO2 sú len niektorými z problémov, na ktoré možno odpovedať rozvojom čistej a efektívnej energetiky," hovorí Joris den Blanken, riaditeľ medzinárodnej organizácie Greenpeace pre oblasť klimatických a energetických politík EÚ.

Odchádzajúca Komisia ešte v posledných mesiacoch svojho pôsobenia predstaví návrh Akčného plánu pre energetickú efektívnosť. Úlohou José M. Barrosa v ďalšom funkčnom období bude implementovať ho.

Je verejným tajomstvom, že súčasná Komisia bude istý čas nadsluhovať. Zatiaľ však nik nevie presne povedať, ako dlho. Je preto možné, že decembrová klimatická konferencia UNFCCC v Kodani sa bude konať za účasti buď starej alebo novej Komisie. V oboch prípadoch však bude potrebné, aby Brusel nepristupoval k vyjednávaniam o novej klimatickej dohode ako "k bežnej záležitosti", hovorí Esther Bollendorff, klimatická kampaniarka organizácie Priatelia Zeme Európa.

"Barroso môže vytvárať zelené pracovné miesta, ale tie nebudú určené pre Európu, ak sa mu nepodarí bojovať s offsetovým vytváraním emisných kreditov, ktoré sa započítavajú do našich cieľov," varuje Jason Anderson, riaditeľ ochranárskej organizácie WWF pre oblasť európskej klimatickej a energetickej politiky.

Veľkou témou budú i emisie CO2 v doprave. V tomto smere Christian Egenhofer (CEPS) vyzval budúcu Komisiu, aby predstavila akýsi dopravný a klimatický balík, ktorý sa bude podobať Energetickému a klimatickému balíku, na ktorom sa EÚ dohodla v decembri 2008. Hovorí: "Tento balík musí dať odpovede na základné strategické otázky o tom, aký udržateľný dopravný systém by mala mať Európa a ako ho dosiahnuť." Barrosov plán na ďalšie obdobie hovorí o "dekarbonizácii" všetkých druhov dopravy, vrátane letectva, lodnej a námornej prepravy.