Nové antidumpingové pravidlá už platia, Komisia si okrem Číny posvieti na Rusko

EBE 55 Moskva - Na snímke v¾avo ruský prezident Vladimir Putin a èínsky prezident Si in-pching poèas stretnutia v Moskve 3. júla 2017. Èínsky prezident Si in-pching pricestoval dnes do Moskvy na dvojdòovú návštevu Ruskej federácie. FOTO TASR/AP Russian President Vladimir Putin, left, greets China's President Xi Jinping prior to their dinner in the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, July 3, 2017. Chinese President has arrived in Russia for talks focusing on expanding cooperation with Moscow just as tensions between U.S. and China have flared up. (Sergei Chirikov/Pool Photo via AP)

Európska komisia oznámila, že v stredu 20. decembra vstupuje do platnosti nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu. Mení sa ňou spôsob, ako EÚ reaguje na dumpingový a subvencovaný dovoz z krajín s deformáciami trhu spôsobenými štátom.

Komisia zároveň vydala aj prvú správu o štátom spôsobených deformáciách zameranú na konkrétnu krajinu.

Reakcia na štátne zásahy

Nové právne predpisy zavádzajú nový spôsob výpočtu na určenie toho, či pri dovoze do EÚ z krajín, kde štát vedome ovplyvnil hospodárstvo, došlo k dampingu.

Nová legislatíva poskytne EÚ nástroje na ochranu obchodu, ktorými v prostredí medzinárodného obchodu dokáže riešiť aktuálne problémy, hlavne štátom spôsobené deformácie trhu. Zároveň ale rešpektuje medzinárodné záväzky EÚ vyplývajúce z právneho rámca Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

„Naše presvedčenie, že obchod prináša prosperitu, nám nebráni ochraňovať našich pracovníkov a firmy všetkými legitímnymi nástrojmi, keď ostatní pravidlá nedodržiavajú. S novou legislatívou a novými vylepšenými nástrojmi, ktoré budú čoskoro k dispozícii, bude Európa schopná držať krok a efektívnejšie sa vyrovnávať s neustále sa meniacou realitou v prostredí medzinárodného obchodu,“ uviedol predseda EK Jean-Claude Juncker.

Prvá správa je o Číne

Podľa eurokomisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej antidumpingová a antisubvenčná legislatíva, ktorá práve vstúpila do platnosti, je dôkazom záväzku EÚ využívať silné a účinné nástroje na ochranu obchodu. „EÚ je otvorená podnikaniu. Musíme si však ochrániť náš priemysel pred nekalou súťažou spôsobenou dovozom, najmä z krajín, ktorých hospodárstvo je deformované štátnymi zásahmi,“ uviedla. Dodala, že pri zavádzaní novej metodiky do praxe bude nápomocné uverejňovanie správ o jednotlivých krajinách, pričom priemyselným odvetviam EÚ to poskytne oporu v sporných situáciách s krajinami, kde deformácie trhu existujú.

Komisia upozornila, že novú metodiku je možné aplikovať na každú členskú krajinu WTO. Pred využitím novej metodiky však bude potrebné preukázať, že výrazná deformácia v hospodárstve vyvážajúcej krajiny je spôsobená štátnymi zásahmi. Komisia preverí všetky dôkazy predložené v priebehu vyšetrovania, vrátane dôkazov predložených priemyselnými odvetviami EÚ.

V rámci prvej naplánovanej správy zameranej na konkrétnu krajinu si EK zvolila Čínu, pretože väčšina antidumpingovej činnosti EÚ sa týka dovozu z tejto krajiny. Ďalšie správy sa budú pripravovať na základe tých istých kritérií – na základe relatívnej dôležitosti pre antidumpingovú aktivitu EÚ, ako aj na základe znakov možnej deformácie spôsobenej vládnymi zásahmi do hospodárstva. Ďalšia správa v poradí sa bude týkať Ruska.