Nové klimatické ciele nebudú skôr ako v roku 2015

„Buďme realistickí: Nebudeme schopní urobiť do roku 2014 všetko, tak ako to bolo v prípade klimatického a energetického balíčka z roku 2009,“ uviedol minulý týždeň Jos Delbeke, generálny riaditeľ Európskej komisie pre klimatické opatrenia.

„Nemáme dosť času,“ dodal počas konferencie v Bruseli. „Musíme mať jasno čo chceme do roku 2030 dosiahnuť už v ďalšom funkčnom období Európskej komisie, čo znamená v roku 2015 alebo 2016.“

Prehlásenie je v rozpore s inými hlasmi zaznievajúcimi z Bruselu, čo by mohlo predostrieť argumenty dvoch strán v Európskom parlamente pri diskusii o opatreniach v klimaticko-energetickej oblasti.

Európska komisia sa snaží do legislatívy upravujúcej systém obchodovania s emisiami (ETS) vložiť krátky dodatok, ktorý by objasnil ako naložiť s množstvom nadbytočných emisných kvót . Úprava opatrení pre ich aukcie vyvolala u časti podnikateľov reakcie, ktoré podľa Delbekeho presiahli hranice.

„Keď vidím aké emócie vyvoláva krátky dodatok, tak strácam nádej, že by sme mohli do roku 2014 vytvoriť komplexný klimatický a energetický balíček,“ vysvetlil Delbeke.

Pozmeňujúci návrh by mali prerokovať vo Výbore EP pre životné prostredie 19. februára 2013. Z časového rozvrhu nie je generálny riaditeľ „nadšený“.

Medzitým, Komisia pripraví návrh o tom, koľko emisných kvót sa z dražieb stiahne, pričom túto informáciu zverejní najneskôr v novembri.

Prekvapivá výzva

Delbekeho prehlásenie bolo reakciou na vyjadrenie združenia Eurelectric, ktoré vyzvalo, aby na vznik komplexného balíka EÚ s cieľmi pre redukciu emisií do roku 2030, ktorý by nadväzoval na pokračovanie politiky podpory obnoviteľných zdrojov po roku 2020.

„Tento proces by sa mal v zásade uzavrieť počas súčasného mandátu EÚ, do leta 2014,“ uviedol Hans ten Berge, generálny tajomník asociácie. Pre Eurelectric sú dlhodobé ciele a investičná istota prioritou, avšak ten Berge tiež žiada vytvoriť „zmysluplný“ návrh v oblasti emisných kvót.

Európske združenie zamestnávateľov BusinessEurope zaslalo list všetkým europoslancom so žiadosťou, aby odmietli plán „záložných“ povolenie, ktorý navrhla Komisia.

Šéf BusinessEurope Philippe De Buck argumentuje tým, že nahromadením ohromného množstva povolenie do zálohy v priebehu niekoľkých rokov by spôsobilo „ešte väčšiu neistotu a malo veľké následky na európske podniky, ktoré sú už teraz pod obrovským tlakom kvôli hospodárskej kríze.“

Súboj titanov

Zatiaľ čo sektor európskej elektroenergetiky sa zaviazal k dekarbonizačným nástrojom EÚ, energeticky náročné odvetvia sa obávajú zvyšovania nákladov. Tým sa dva silné ekonomické odvetvia stavajú proti sebe.

Európska komisia sa snaží nájsť kompromis medzi protichodnými záujmami zo strany priemyselných odvetví, členskými štátmi, mimovládnymi organizáciami. Taktiež jednotlivé oddelenia EK niekedy stoja na strane odlišných zainteresovaných subjektov.

Týždeň predtým ako komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard predstavila svoj plán zmien pre trh s emisiami, komisár pre energetiku Günter Oettinger hovoril o novej priemyselnej politike, ktorá ale znamená riziká najmä v oblasti ťažby ropy a plynu pri pobrežiach.

Napriek zavedeniu ETS v Európe sa Spojeným štátom momentálne viac darí pri znižovaní spotreby uhlia než Únii, a to vďaka nízkym cenám domáceho bridlicového plynu. Európa podľa odborníkov z Medzinárodnej energetickej agentúry naopak zažíva svoj „zlatý vek uhlia“, pretože nadmerné zásoby amerického uhlia dováža za veľmi výhodné ceny.

Uhlíkové kvóty

Povolenky v systémy ETS mali motivovať k nízkouhlíkovým investíciám a znižovaniu emisií v Európe. Súčasná recesia v hospodárstve ale sama vedie k nižším emisiám, čo v kombinácii s nadmernou alokáciou kvót znižuje dopyt po povolenkách. Terajšia cena je 6 eur za tonu uhlíka je hlboko pod očakávanými 25 – 40 eurami.

Eurelectric tvrdí, že cenu emisných kvót narúša aj zlá koordinácia a prekrývanie nástrojov na redukciu emisií členských krajín a EÚ.

Jos Delbeke s týmto názorom čiatočne súhlasil. „Nemáme radi … členské krajiny prichádzajú s rozličnými a dodatočnými politikami “

Veľká Británia napríklad v súčasnosti zavádza dolnú hranicu pre cenu uhlíka. V Holandsku sa zase opätovne zavádza daň na elektrinu vyrábanú z uhlia.

Ďalšie kroky

október – november 2012: EÚ navrhne dlhodobé riešenia pre nápravu systému obchodovania s emisiami

1. január 2013: začiatok tretej fázy obchodovania EÚ ETS (2013-2020)

19. február 2013: Výbor EP pre životné prostredie bude hlasovať o dodatku pre ETS