Nový šéf regulačného úradu chce zlepšiť ochranu spotrebiteľov elektriny

Ilustračná fotografia. [pixabay/Oto Zapletal]

Nový šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris si vytýčil ochranu spotrebiteľov ako jednu zo svojich priorít. V susednom Česku si s nekalými praktikami predajcov elektriny poradili. Slovensko a Poľsko na zmenu stále čakajú.

„Mojou ambíciou je, aby bol úrad viac angažovaný v téme ochrany spotrebiteľa. Preto chceme inštitucionalizovať dialóg medzi úradom a zástupcami spotrebiteľov v oblasti energetiky,“ hovorí Andrej Juris v tlačovej správe, ktorú ÚRSO vydalo po stretnutí s Petrou Čakovskou zo Spoločnosti na ochranu spotrebiteľa.

Podľa Jurisa bude slovenský regulačný úrad spolupracovať so zástupcami spotrebiteľov aj pri zmenách legislatívy.

Problém nekalých praktík robí neprehľadným aj evidencia sťažností

Ľudia nevnímajú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako inštitúciu, kam sa môžu obrátiť, keď sa stretnú s nekalými praktikami pri predaji elektriny, tvrdí Petra Čakovská zo Spoločnosti na ochranu spotrebiteľa. Keďže neexistuje centrálna evidencia všetkých podnetov, je tlak na zmenu legislatívy slabý.

V Českej republike považujú problém nekalých praktík pri podomovom predaji elektriny za prioritný. Svedčí o tom aj zlepšenie postavenia odberateľov elektriny v novele zákona o energetike. Tá začne platiť od budúceho roka.

Koordinovaný prístup

Podnetom na zlepšeniu postavenia spotrebiteľov v ČR bol stúpajúci počet sťažností na nekalé praktiky sprostredkovateľov, ktoré dostával český regulátor. Na riešení problému sa okrem Energetického regulačného úradu (ERÚ) podieľali aj poslanci z Hospodárskeho výboru českého parlamentu a zástupcovia spotrebiteľov.

Podľa Ladislava Havla, člena Rady ERÚ, bolo potrebné nájsť rýchle a účinné riešenie. Prvým krokom mala byť úprava energetického zákona ako aj činnosti sprostredkovateľov tak, aby na nich platili tie isté pravidlá ako na dodávateľov.

Predĺženie výpovednej lehoty

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela českého zákona o energetike je, že zákazník môže vypovedať zmluvu, ktorú uzavrel mimo obchodných priestorov dodávateľa kedykoľvek do 15 dní po začatí dodávok elektriny.

Táto legislatívna zmena cieli na jednu z hlavných nekalých praktík, ktoré využívajú podomoví predajcovia elektriny. Zákazníci si často neuvedomia, že napríklad súhlasom cez telefón uzatvárajú zmluvu s novým dodávateľom a keď ju chcú ukončiť dostanú vysokú pokutu.

Často tiež dochádza k uzavretiu zmluvy „medzi dvermi“. Vtedy predajcovia nútia seniorov podpísať dokument, ktorý si ani nestihnú prečítať alebo mu neporozumejú. V mnohých prípadoch zákazníkom tvrdia, že zastupujú iného dodávateľa, prezentujú im zmluvu ako aktualizáciu osobných údajov alebo neškodný doklad o svojej návšteve.

Spotrebitelia na Slovensku a Poľsku sú na tom horšie. Na Slovensku môžu zákazníci odstúpiť od podpísanej zmluvy bezplatne. Tak ako v Poľsku to však musia urobiť v lehote 14 dní od jej podpísania. Často však nevedia, že novú zmluvu podpísali a písomne im je zmluva doručená až po uplynutí lehoty. Spotrebiteľom tak môžu byť naúčtované vysoké pokuty od nového aj starého dodávateľa.

Slovenskí dodávatelia elektriny sa nezhodujú, ako riešiť nekalé praktiky vo svojom odvetví

Všetci dodávatelia elektrickej energie, ktorí odpovedali v ankete EURACTIV.sk, sa vyjadrili, že sa s nekalými praktikami stretávajú. Majú však rozdielne názory na to, čo je hlavným problémom a ako ho treba riešiť.

Register sprostredkovateľov

Ďalším opatrením, ktoré zavádza česká novela energetického zákona na zlepšenie postavenia spotrebiteľa je upravenie povinností sprostredkovateľov, teda podomových predajcov elektriny.

Podobne ako na Slovensku a v Poľsku ani v Českej republike nebola donedávna ich činnosť regulovaná. Na Slovensku je ich kontrola rozdelená medzi ÚRSO a Slovenskú obchodnú inšpekciu. Kontrola predajcov je upravovaná dvoma zákonmi – zákonom o energetike a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Podľa novely energetického zákona sprostredkovatelia v Česku nebudú povinní mať licenciu, ale musia splniť podmienku praxe, vzdelania a bezúhonnosti. Na základe toho im český regulátor udelí oprávnenie a zaradí ich do registra.

Predtým však predajca musí doložiť, že uplynulé tri roky neporušil zákon o energetike alebo zákon o ochrane spotrebiteľa. Novela tiež dáva zákazníkovi právo kedykoľvek od zmluvy so sprostredkovateľom odstúpiť.

Pomôcť môže transpozícia smernice

Česká republika novelizovala zákon o energetike aj kvôli transpozícii európskej smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.

Ministerstvo hospodárstva SR sa chystá kvôli smernici novelizovať zákon o energetike do konca roka. Smernica okrem iného posilňuje postavenie a ochranu spotrebiteľov elektriny.

O tom, či sa zvýšenie ochrany spotrebiteľa premietne aj do novelizovaného zákona, je predčasné hovoriť, uviedlo 26. júna tlačové oddelenie rezortu hospodárstva pre EURACTIV.sk.

Podľa smernice znemožňuje odberateľovi elektriny slobodne sa rozhodnúť predovšetkým to, že zmena dodávateľa trvá príliš dlho a zahŕňa rôzne poplatky.

„Menším odberateľom sa pri zmene dodávateľa energie stále účtuje množstvo rôznych priamych či nepriamych poplatkov. Takéto poplatky sťažujú identifikáciu najvýhodnejšieho produktu či služby a znižujú bezprostrednú finančnú výhodnosť takejto zmeny,“ upozorňuje smernica.

Neprehľadnosť súčasnej situácie na trhu s elektrinou a ohrozenie vysokými sankciami za zmenu dodávateľa si vnímajú spotrebitelia nielen na Slovensku ale aj v Poľsku.

Dokazuje to aj prieskum z roku 2018, ktorý realizoval tretí najväčší internetový portál v Poľsku. Z celkového počtu 1294 respondentov, sa 38 percent obávalo, že keď zmení dodávateľa elektriny, budú oklamaní. 36 percent opýtaných nedokázalo posúdiť, či bude zmena pre nich lepšia ako súčasné podmienky zmluvy.

Novela zákona o energetike dáva šancu stopnúť podvodné praktiky predajcov elektriny

Pripravovaná novela zavádza pravidlá európskej smernice o trhu s elektrinou, ktorá má aj silný rozmer ochrany spotrebiteľa. Ministerstvo zatiaľ o detailoch nehovorí. 

Partner