Nový výskum spochybňuje režim energetických certifikátov

Vyplýva to z predbežných zistení štúdie Buildings Performance Institute Europe (BPIE).

Krajiny v EÚ sú v rámci európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EHB) povinné označovať kvalitatívne energetické vlastnosti všetkých budov verejných inštitúcií. Jedná sa aj o budovy kúpené, predané alebo prenajímané.

Označenie energetickej hospodárnosti budov poskytuje informácie o približnom rozsahu budúcich účtov za energie.

Smernica EHB hovorí o zavedení systému osvedčovania energetickej hospodárnosti, nezávislých kontrolných systémoch a sankciách za pochybenia. Štúdia však ukazuje, že takmer polovica z 27 smernicou pokrytých krajín neukladá žiadne finančné pokuty za nedodržanie požiadaviek smernice EHB. Náklady na energetické certifikáty (EPC) sa líšia v závislosti od krajiny, rozdiely sa pohybujú od 10 do niekoľkých stoviek eur.

Osem štátov EÚ nemá nastavené žiadne požiadavky na minimálnu úroveň kvalifikácie odborníkov v oblasti energetickej certifikácie a 13 štátov neuplatňuje žiadne postihy, či už finančné alebo formou zrušenia certifikátu za chyby, ktorých sa dopustia odborníci pri výpočtoch energetickej náročnosti.

"Je veľká škoda, že EHB sa na štátnej úrovni nepodchytila v spôsobe, v akom bola navrhnutá," uviedol Adrian Joyce, generálny tajomník Európskej asociácie spoločností pre energetickú hospodárnosť v budovách (Euroace).

"Vidíme, že keď sú EPC v súlade so smernicou správne cenovo nastavené, vystupujú ako silný nástroj pre spotrebiteľov, ktorý im pomáha pri rozhodnutí, do ktorých nehnuteľností investovať," povedal pre EurActiv.com.

Požiadavka, aby všetky členské štáty EÚ udržiavali verejne prístupnú centralizovanú databázu energetickej hospodárnosti svojich budov je vo všeobecnosti bagatelizovaná, uvádza štúdia.

"Niektoré krajiny odvádzajú naozaj dobrú prácu," povedal Oliver Rapf, riaditeľ BPIE. "Dánsko má širokú databázu jednotlivých budov, Slovensko má niečo podobné, a Holandsko má pekný vyhľadávač, kde si môžete zadaním adresy vyhľadať jednotlivé objekty."

"Väčšina ostatných krajín databázu nemá, čo znižuje transparentnosť," dodal.

Nemecko, Poľsko a Česká republika nemajú centrálnu databázu EHB, zatiaľ čo krajiny, ako je Veľká Británia, Belgicko, Španielsko a Taliansko sú závislé od regionálnych databáz, ktoré nemusia pokryť celé územie krajiny.

Konanie pre nesplnenie povinnosti

Európska komisia už začala konanie o nesplnení povinnosti proti trom krajinám za to, že úplne neimplementovali smernicu EHB. Jedná sa o Fínsko, Portugalsko a Belgicko. Varovné listy boli odoslané do niekoľkých ďalších členských krajín EÚ.

Prípadné uložené sankcie, by mohli byť v rozsahu od 19 000 eur/deň pre Fínsko, 25 000 eur/deň pre Portugalsko a 42 000 eur/deň pre Belgicko.

Samotný odpor nie je jediný problém, ktorému čelí režim EPC. V krajinách, ako je Veľká Británia, sú v právnych predpisoch v oblasti energetickej účinnosti medzery, ktoré dávajú právnikom priestor, ktorý využívajú na to, aby klientom ukázali spôsoby, ako sa odhlásiť zo systému.

"Každý, kto v tejto oblasti radí vlastníkom pozemkov, vie, že sú prípady, kedy nie je jasné, či je potrebné poskytnúť EPC," píše sa v on-line prehľade advokátskej kancelárie Mills&Reeve.

Zobrazovanie informácií EPC

V súčasnej dobe majú členské štáty voľnosť v otázke rozhodovania, ako zobrazovať informáciu EPC.

"V niektorých krajinách je súčasťou každej inzercie s realitami a to je dobre," povedal Rapf. "Dobrým príkladom v tomto smere je Francúzsko, ale v iných krajinách, to závisí od toho, cez ktorý on-line portál hľadáte nehnuteľnosť."

Nerovnomerné uplatňovanie ustanovení EPC je medzi zástancami energetickej hospodárnosti v budovách zo sektoru stavebníctva a environmentalistami vnímané ako závažný problém.

Energeticky hospodárne budovy môžu znížiť účty za energie. Podľa nedávnej štúdie Ecofys by stratégie zamerané na renovácie budov do roku 2030 o viac ako polovicu znížili závislosť na ruských dodávkach plynu.

Budovy sa podieľajú približne 40% na konečnej spotrebe energie v EÚ. Plány na dekarbonizáciu energetického systému EÚ nie sú bez riešenia problematiky plytvania energie v budovách možné.