O liberalizácii energetiky ešte bude „živá“ diskusia

Pozadie

Súčasťou snahy o liberalizáciu európskej energetiky je tzv. unbundling – oddelenie vlastníctva výrobných a transportných kapacít pre elektrickú energiu. Viaceré členské štáty s tým však nesúhlasia. Komisia a Portugalské predsedníctvo ich vyzvali, aby dali vlastný konkrétny návrh.

Komisia dala v návrhu z 19. septembra krajinám dve možnosti liberalizácie sektora elektrickej energie a zemného plynu:

  • Buď prinútia veľké firmy, aby úplne oddelili (unbundling) od výroby transmisné elektrické siete a zásobníky zemného plynu,
  • alebo si vlastníctvo budú smieť ponechať, no manažment bude podriadený Nezávislému systémovému operátorovi (ISO), ktorý bude prijímať investičné a komerčné rozhodnutia.

Komisia dala jasne najavo, že uprednostňuje unbundling. Takéto drastické opatrenie považuje za nevyhnutné pre zabezpečenie nediskriminačného prístupu k sietiam aj pre malé firmy, ktoré by chceli konkurovať energetickým gigantom s dominantným postavením na národných trhoch.

Otázky

Portugalské predsedníctvo pripravilo na budúci týždeň na zasadnutie Rady pre energetiku správu o pokroku, v ktorej zhŕňa názory členských krajín na návrhy Komisie.

Správa potvrdzuje, že pre členské krajiny, ktorých energetický sektor nie je zatiaľ úplne liberalizovaný, nie sú návrhy Komisie dostatočné, pretože v oboch prípadoch zasahujú do vlastníckych práv veľkých energetických firiem. Túto skupinu vedie Francúzsko a Nemecko, patrí k nej Rakúsko, Bulharsko, Cyprus, Grécko Lotyšsko, Luxembursko a Slovensko.

„Viacero členských krajín spochybňuje proporcionalitu návrhov na unbundling vlastníctva – alebo ISO – pretože ich považujú za porušenie vlastníckych práv“, píše sa v správe. „Navrhované ISO preto nemožno považovať za úplnú alternatívu vlastníckeho unbundlingu.“

„Komisia a Predsedníctvo ich (nesúhlasiace krajiny) preto vyzýva, aby prišli s konkrétnou alternatívou.“

João Amado, ktorý na stálom zastúpení Portugalska v Bruseli venuje energetickej politike, tvrdí, že táto výzva už otvorene zaznela niekoľko krát na stretnutiach skupiny Rady pre energetiku.

„Viacero krajín nesúhlasí ani s jedným navrhovaným riešením“, povedal nemenovaný diplomat z krajiny vedúcej opozíciu voči unbundlingu. Dodal tiež, že „možnosť ISO nikoho nenadchla… Komisia bude musieť súhlasiť so zmenou svojho postoja.“

Ministri hospodárstva deviatich krajín zaslali Komisii už 30. júla list v ktorom tvrdia, že sa „musíme vyhnúť idei, že úplné výrob od distribúcie je jediným kľúčom k rozvoju vnútorného trhu s energiou“.

Unbundling podporuje najmä Británia a Holandsko, za nimi stoja Belgicko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Rumunsko a Švédsko. Nerozhodnutí sú Estónsko, Maďarsko, Írsko, Litva, Taliansko, Malta, Portugalsko, Česká republika a Slovinsko.“

Tretia možnosť, nazývaná !regulovaný unbundling“, bola predstavená na summite EÚ v marci. Predpokladá zachovanie vlastníckej štruktúry, no súčasne by existoval nezávislý regulátor, ktorý bude stanovovať cenu za prístup do prenosovej sústavy a hodnotiť investičné rozhodnutia. Nie je však jasné, v čom sa návrh líši od variantu ISO z dielne Komisie.

Ďalšie kroky

  • 3. december 2007: Rada pre energetiku bude diskutovať o správe Portugalského predsednítva, očakáva sa „živá“ výmena názorov
  • „Tretia možnosť“ má byť navrhnutá začiatkom roku 2008
  • Ak budú rokovania pokračovať plánovaným spôsobom, politickú dohodu o treťom energetickom balíku sa podarí dosiahnuť počas Francúzskeho predsedníctva v druhej polovici 2008.