Obchodníkov v ETS bude chrániť „dobrá viera“

Zdroj: www.creativecommons.org

Nariadenie Komisie o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov sa naposledy upravovalo v roku 2010 v snahe začleniť do európskeho systému obchodovania s emisiami leteckú dopravu a zjednotiť v roku 2012 národné registre do jednotného Registra Únie.

Nové opatrenia sú prípravou infraštruktúry na tretie obdobie obchodovania (2013-2020) a tiež príležitosťou zaviesť presnejšie bezpečnostné pravidlá pre registre najmä v reakcii na januárové kyber-útoky.

Výbor EÚ pre klimatické zmeny, ktorý združuje zástupcov 27 členských štátov 17. júna schválil návrh nového nariadenia, ktorý predložila Európska komisia. Európsky parlament a Rada EÚ teraz majú tri mesiace na preskúmania. Ak nepredložia námietky, Komisia nariadenie prijme a do platnosti vstúpi po zverejnení v Úradnom vestníku.

Aké budú nové bezpečnostné pravidlá?

Vyššia bezpečnosť registrov sa stala prioritou po viacerých kybernetických útokoch v roku 2010 a 2011. V januári Komisia dočasne uzavrela všetky národné registre až do splnenie minimálnych požiadaviek. Slovensko ich splnilo medzi prvými krajinami a plne obnovilo obchodovanie cez svoj register.

Nové pravidlá majú objasniť niektoré situácie. Možno ich rozdeliť na tri kategórie – preventívne, pre rýchlu a efektívnu reakciu v prípade podvodu a pre vyvarovanie sa narušeniu registra pri podvode. Väčšina z nich začne platiť začiatkom alebo v polovici budúceho roku.

Okamžite po vstupe nariadenia do platnosti sa však majú posilniť kontroly typu „poznaj svojho zákazníka“ pre majiteľov účtov a ich zástupcov, národní administrátori môžu zmraziť povolenky a účty v prípade podozrenia z podvodu, kompetentné národné orgány budú mať širší prístup k dôverným informáciám v rámci Registra Únie, pričom Europol získa trvalý prístup pre nahliadanie do databázy a v prípade výskytu podvodu platí zásada neprezradenia sériových čísel povoleniek.

Nové pravidlá sa týkajú aj financovania programu EÚ s názvom NER300, ktorý je určený na predstavenie inovatívnych technológií obnoviteľných energií a technológií zachytávania a ukladania CO2. Aby mohla Európska investičná banka zlegalizovať tieto povolenky do peňažnej formy pred plným sprevádzkovaním jednotného Registra Únie, umožňuje návrh nariadenia Komisii otvoriť náležitý účet (účty) a vytvoriť na nich povolenky okamžite po tom, ako návrh vstúpi do platnosti.

Neviditeľné čísla a dobrá viera

V snahe odhaliť povolenky odcudzené v januári 2011 boli zverejnené ich sériové čísla. To spôsobilo na trhu zmätok, keďže podľa niektorých právnych poriadkov je nutné vrátiť povolenky identifikovateľné podľa ich sériového čísla. Zavedenie jasného pravidla o ich neodhaľovaní má zabrániť budúcim zmätkom. Navyše v Registri Únie neuvidia sériové čísla povoleniek ani používatelia ale len administrátori registra, ktorí ich môžu na požiadanie poskytnúť kompetentných národným orgánom.

Tým sa má zaistiť, že ukradnuté povolenky a páchateľov bude možno vystopovať v trestnom alebo občianskom vyšetrovaní, ale na úrovni užívateľov sa nenaruší obchodovanie. U jednotiek v rámci kjótskeho Mechanizmu čistého rozvoja (CDM) zostane tajná jedinečná časť identifikátora.

Avšak už v máji predseda Medzinárodnej asociácie pre obchod s emisiami (IETA) Henry Derwent spochybnil účinnosť tohto kroku. „Predstava, že zamaskovaním sériových čísel veľa dosiahnete, je klamlivá,“ uviedol pre EurActiv.

V prípade krádeže, nedodržania kontraktu alebo insolventnosti majiteľa účtu návrh predpokladá pri domáhaní sa nároku princíp fungibility – individuálna jednotka sa môže nahradiť akoukoľvek jednotkou toho istého druhu a nárok sa nemôže týkať konkrétnej povolenky. Tým sa nevylučuje nárokovanie si rovnakého množstva povoleniek alebo kreditov toho istého druhu alebo domáhanie sa odškodnenia. Ukončené transakcie v rámci Registra Únie budú teda nezvratné.

Podľa návrhu bude platiť ochrana majiteľov povoleniek a kupujúcich v dobrej viere, ktorí budú mať plné právo na tieto povolenky. Interpretáciu pojmu „dobrá viera“ má upraviť národné právo.