Obnoviteľná energia môže byť ekonomicky výhodná

Štúdia o vplyvoch energetickej politiky EÚ zdôrazňuje, že ak sa dosiahne 20% podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, HDP Únie sa zvýši o 0,24%. V sektore „zelenej energie“ sa môže vytvoriť až 2,8 milióna pracovných miest.

Komisia priznáva, že investície do fotovoltaických článkov, veterných elektrární či druhej generácie biopalív budú mať aj svoju cenu. Keďže množstvo prostriedkov investovaných do konvenčných zdrojov klesne, zvýšia sa ceny energií, čo bude mať negatívny vplyv na hospodárstvo. V tomto scenári by konkurencieschopnosť európskeho priemyslu klesla.

Štúdia však tvrdí, že masívne investície prekonajú negatívne vplyvy rozvoja sektora obnoviteľných zdrojov. Preto by nemal byť podporovaný len kvôli znižovaniu emisií a závislosti na vonkajších energetických zdrojoch, ale aj z ekonomických dôvodov, ako spôsob zvyšovania konkurencieschopnosti.

„Ukazuje sa, že výhody obnoviteľných zdrojov v zmysle bezpečnosti dodávok a boja proti klimatickým zmenám , môžu ísť ruka v ruke s hospodárskymi výhodami“, tvrdí komisár Andris Piebalgs.

Štúdia však varuje, že pri súčasnej politike EÚ nedokáže dosiahnuť plánovaný 20% podiel. Ak sa nič nezmení, v roku 2020 budú tvoriť obnoviteľné zdroje 14% energetického mixu.

Po roku 2020 budú mať najväčší potenciál veterné pobrežné elektrárne a nové technológie – fotovoltaické články, prílivové elektrárne, či elektrárne využívajúce energiu morských vĺn. Preto je mimoriadne dôležité podporovať inovácie, ktoré rýchlo znížia cenu týchto poznatkovo náročných technológií, tvrdí Komisia.