Obnoviteľné zdroje na dosah?

Foto: www.mmisso.com

Iba päť krajín EÚ bude musieť dovážať energiu z obnoviteľných zdrojov (OZE) z iných krajín, aby dosiahli v roku 2020 jej podiel 20 percent na celkovom energetickom mixe. Ide o Taliansko, Belgicko, Dánsko, Luxembursko a Maltu.

Najviac sa bude dovážať do Talianska; ročne pôjde o ekvivalentný objem energie, ktorý by sa získal spracovaním 1,2 tis. ton surovej ropy.

Na druhej strane, viaceré členské krajiny vyrobia v roku 2020 viac ako 20 percent energie z OZE, preto ju budú môcť predať spomenutým piatim krajinám. Najväčší "nadbytok" by malo vykázať Nemecko a Španielsko.

EÚ spoločne prekročí cieľ približne o 0,3 percent; v roku 2020 by malo 20,3 percenta energií v celej EÚ pochádzať z OZE.

„Táto predpoveď ukazuje, že členské štáty berú obnoviteľné zdroje veľmi vážne a sú naozaj zapálené pre ich podporu v rámci domácej produkcie,“ vyhlásil Günther Oettinger, komisár pre energetiku. „Je to stimul pre investovanie do zelených technológií a produkcie z obnoviteľných zdrojov,“ doplnil.

Komisia však pripomína, že dáta sú „veľmi predbežné“. Odhad spresnia až národné akčné plány pre OZE, ktoré musia členské krajiny poslať do Bruselu do konca júna 2010. Spresnený výhľad bude musieť zohľadniť i to, že Komisia nevytvorila jednotný vzor pre písanie akčného plánu; jednotlivé krajiny EÚ ho preto môžu poňať rôzne a podobne sa tak môžu odlišovať i predložené informácie.

Smernica o obnoviteľných zdrojoch dovoľuje členským štátom dosahovať ciele rôznymi cestami: výrobou energie z OZE, dovozom takto získanej energie (štatistický transfer) a zapojením sa do projektov v oblasti OZE, ktoré riešia iné členské alebo nečlenské krajiny.

Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Grécko vyhlásili, že majú záujem rozvíjať spoluprácu najmä v kontexte stredomorského komplexu solárnych elektrární. Do úvahy tiež spadá možnosť, aby tieto štáty riešili projekty s balkánskymi krajinami, oznámila Komisia. Najmä Taliansko chce priepasť prekonať vybudovaním interkonektorov so Švajčiarskom, Albánskom, Čiernou Horou a Tuniskom.

Niektoré krajiny naznačili, že sa chcú zamerať na rozvoj konkrétnych technológií: Nemecko, Estónsko a Írsko na veternú energiu, Bulharsko a Rumunsko na hydroelektrárne, či Lotyšsko na biomasu.