Obnoviteľné zdroje: Parlament chce prísnejší prístup

Pozadie

Jedným z hlavných bodov diskusií o využívaní obnoviteľných zdrojov (ktoré dnes tvoria asi 7% celkového energetického mixu v EÚ) je otázka sektorálnych cieľov.

V januári 2007 Komisia navrhla záväzok, aby sa do roku 2020 vyrábalo 20% energie z obnoviteľných zdrojov, a aby 10% pohonných hmôt v doprave tvorili biopalivá. Bruselská exekutíva však nepodporuje zavedenie „sektorálnych cieľov“ – cieľov pre každý ekonomický sektor – a členským krajinám ponecháva možnosť rozhodnúť sa podľa potenciálu a priorít.

„Flexibiliný“ prístup podporujú aj členské krajiny, odsúhlasili ho v rámci záverov zasadnutia Rady v marci 2007.

Otázky

  • Po biopalivách

Dánska socialistická europoslankyňa Britta Thomsen pripravila nezáväznú správu o „cestovnej mape“ pre obnoviteľné energie v EÚ. Európsky parlament ju prijal v stredu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.

Správa podporila cieľ 20% obnoviteľných zdrojov do roku 2020 a „vyzýva Komisiu aby v legislatívnom rámci navrhla sektorálny prístup, ktorý stanoví jasné a záväzné ciele pre výrobu elektrickej energie, dopravu, a vyhrievanie a chladenie (budov)“.

V súčasnosti je jediným sektorálnym záväzkom 10% biopalív v doprave. Parlament ho podporil „za predpokladu, že môže byť dokázané, že sú takéto palivá vyrábané udržateľným spôsobom“, a že bude dosiahnutá „dobrá rovnováha medzi produkciou energetických plodín a potravín“.

  • Potenciál členských krajín

Niektoré členské krajiny nesúhlasia so sektorálnych stanovením cieľov. Tvrdia, že geografické a klimatické podmienky v EÚ vytvárajú pre niektoré krajiny lepšie, pre iné horšie predpoklady.

Taliansko napríklad nedávno poslalo list komisárovi pre energetiku Andrisovi Piebalgsovi v ktorom konštatuje, že do roku 2020 nebude krajina schopná vyrábať z obnoviteľných zdrojov viac ako 15% energie. Slovensko zas v stratégii rozvoja obnoviteľných zdrojov predpokladá dosiahnutie 12% úrovne.

Správa EP však trvá na tom, že hoci je možné vziať do úvahy národný potenciál, „obnoviteľné zdroje energie sú na našej planéte hojné“. Parlament od Komisie chce, aby prijala prísny proces monitorovania a schvaľovania Národných akčných plánov, ktoré sú od členských krajín v rámci legislatívy vyžadované.

Väčšina europoslancov nebola ochotná podporiť myšlienku, že náhradou za obnoviteľné zdroje môže byť jadrová energia. Presadzuje ju najmä Francúzsko, ktoré takto vyrába 70% elektriny.

  • Trhy a peniaze

Thomsenovej správa žiada priaznivejšie trhové podmienky pre obnoviteľné zdroje, a prístup k transmisným sieťam, čo však úzko súvisí so širšou diskusiou o liberalizácii energetiky.

V otázke financovania obnoviteľných zdrojov sa Parlament zatiaľ rozhodol obísť citlivú tému harmonizovanej štruktúry podpory – správa o nej hovorí ako o „dlhodobom cieli“, pričom zatiaľ sa majú využívať existujúce národné schémy.

Obsahuje však odporúčanie, aby „zisky z aukcií (v rámci obchodovania s emisiami) a fondy na výskum boli použité na výskum obnoviteľných zdrojov energie, vrátane sľubných a možných zdrojov ako je osmózna energia, prílivová energia, energia morských vĺn, koncentrovaná slnečná energia, veterná energia vo veľkých výškach… a palivá vyrábané z morských rias.“

Pozície

Skupiny zastupujúce výrobcov alternatívnej energie privítali hlasovanie parlamentu ako krok správnym smerom.

EWEA, Európska asociácia veternej energie, verí, že Parlament „vyslal Európskej komisii a členským krajinám veľmi jasný s silný signál“.

Európska rada obnoviteľných zdrojov (EREC) Komisiu vyzvala, aby „si vytvorila prostriedky na monitorovanie a implementáciu (Národných) akčných plánov, a nenechala členským krajinám priestor na rozhodovanie, či ich implementujú, alebo nie“.

Ďalšie kroky

  • 5. december 2007 (predpokladané): Komisia má navrhnúť legislatívu o obnoviteľných zdrojoch energie.