Obnoviteľné zdroje: väčšie bremeno ponesú bohaté krajiny

Krátka správa

V marci 2007 sa lídri EÚ zaviazali, že do roku 2020 bude Únia vyrábať 20% energie z obnoviteľných zdrojov (z dnešných 8,5%). Nedefinovali však akým dielom prispeje ktorá členská krajina, čím vytvorili priestor pre horúce diskusie.

Tom Howes, ktorý pôsobí na Generálnom riaditeľstve Komisie pre energetiku a dopravu 22. novembra povedal, že rozhodujúcim kritériom pre určenie toho, o koľko má ktorá krajina zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov, môže byť HDP.

Časť národného záväzku by bola „fixná“ – každý štát by musel podiel obnoviteľných zdrojov zvýšiť o 5,75%. Druhá časť by potom závisela od HDP, s väčším bremenom na bohatších krajinách.

Členské krajiny s malým potenciálom pre rozvoj veternej, solárnej, vodnej energie a iných obnoviteľných zdrojov si budú môcť „kúpiť“ certifikované kredity od členských krajín, ktoré ich využívajú viac.

Mechanizmus pre obchodovanie s obnoviteľnými zdrojmi je už v existujúcej legislatíve, Komisia však zvažuje jeho rozšírenie v rámci legislatívneho návrhu očakávaného 23. januára 2008.

Firmy pôsobiace v oblasti obnoviteľných zdrojov však tvrdia, že takáto možnosť obchodovania bude odrádzať od investovania. No mnohí noví členovia, ale aj malé krajiny ako Luxembursko, tvrdia, že bez možnosti obchodovať nebudú schopní záväzky naplniť. Slovensko napríklad plánuje kryť obnoviteľnými zdrojmi v roku 2020 len 12% výroby (z dnešných 4%).