Očakáva sa pokles emisií

Zdroj: Jan Tik, www.creativecommons.org

Pozadie

Od roku 2005 musí asi 10 000 veľkých priemyselných podnikov nakupovať emisné povolenky na aukciách – a nevyužité môžu predávať. V rámci Schémy obchodovania s emisiami (EU ETS) tak firmy s vyššími emisiami, ako sú im pridelené limity, nakupuje povolenky od „zelenších“ podnikov.

V prvom období (2005-2007) bolo vydaných priveľa povoleniek, ich cena na trhu dramaticky klesla. Európska komisia sa to pokúsila vyriešiť tým, že na druhé obchodovacie obdobie (2008-2012) pridelila členským krajinám o 10% povoleniek menej, než žiadali.

Začiatkom roku 2009 cena napriek tomu výrazne klesla. Tento krát bola dôvodom hospodárska kríza, ktorá obmedzila výrobu a tým znížila dopyt po emisných povolenkách.

V decembri 2008 sa EÚ, v rámci energeticko-klimatického balíka, dohodla na revidovaní EU ETS. Nová schéma vstúpi do platnosti v roku 2013. Stanovuje maximálny limit pre vydané povolenky– 1,72 miliárd ton – vďaka ktorému by do roku 2020 mali celkové emisie v EÚ klesnúť  o 21% (v porovnaní s rokom 2005).

Emisie v 2009 klesnú

Analytici banky očakávajú, že priemyselná výroba vypustí v EÚ tento rok 1,97 megaton CO2 – čo je o 50 Mt menej, než sa čakalo. Oproti roku 2008 by to znamenalo pokles o 150 Mt.

Neľahká ekonomická situácia postihne v 2009 najmä cementárne. Ich emisie klesnú „značne“.

„Všetky ostatné priemyselné sektory budú trpieť v rôznej miere poklesom výroby, takže si myslíme, že celkové zníženie (emisií) o 150 Mt je konzistentnejšie s očakávaným poklesom HDP v eurozóne a Británii o 3-4%, ktorý sa teraz predpovedá“, tvrdia výskumníci DB Research.

Napriek tomu by však ceny emisných povoleniek mali stúpať. Výrobcovia energie ich totiž začínajú nakupovať v očakávaní zmien, ktorými prejde obchodovanie s emisiami po roku 2013. Elektrárne si od toho roku budú musieť kupovať všetky povolenky na aukciách.

„Myslíme si, že výrobcovia (elektriny) a/alebo špekulanti môžu začať oportunisticky nakupovať emisné povolenky pred polovicou roku 2010, v očakávaní napnutejšej situácie na trhu od polovice, do konca budúceho roka“, píše sa v analýze. Koncom druhého obchodovacieho obdobia (2008-2012) sa tak môže zvýšiť dopyt po povolenkách, keďže obchodovanie v treťom období (po 2013) nezačne skôr, ako koncom roka 2011.

Keďže nemecký RWE a ďalšie európske energetické giganty začínajú „predávať elektrinu vopred až na rok 2013“, Deutsche Bank očakáva, že sa v najbližších 12 mesiacoch cena tony CO2 vyšplhá na 16-18 eur.

Motorom dopytu sú elektrárne

Predbežné údaje o emisiách za rok 2008 ukazujú, že najväčší nedostatok povoleniek panuje v Nemecku, Británii, Taliansku a Španielsku. Tieto krajiny prijali podľa Deutsche Bank tvrdé emisné ciele a ich priemysel musel niesť „disproporčne ťažké bremeno“.

Dáta však zároveň ukazujú, že napriek recesii, ktorá začala už v roku 2008, vypustili európske továrne stále viac emisií, než bolo vydaných povoleniek. Deficit vyvolali najmä elektrárne, zatiaľ čo ostatné priemyselné sektory mali koncom roka stále nejaké voľné povolenky na predaj.

Situácia výrobcov elektrickej energie sa výrazne líši od ostatných priemyselných sektorov – neohrozuje ich medzinárodná súťaž, a tak môžu jednoducho presúvať náklady na emisné povolenky na spotrebiteľov, tvrdí analýza. V druhom obchodovacom období bolo množstvo povoleniek „dramaticky“ zredukované.

Nemecko a Británia sa okrem toho rozhodli rozdať bezplatne elektrárňam menej povoleniek, takže si chýbajúce museli nakúpiť, konštatuje správa. V najbližších rokoch sa stane kupovanie povoleniek pre elektrárne štandardom.

Ďalšie kroky

  • 15. máj: EÚ zverejní finálne dáta o emisiách za rok 2008
  • 2013: do platnosti vstúpi revidovaný systém obchodovania s emisiami (EU ETS)