Oceliari žiadajú zmeniť prístup EÚ v energetike a klíme

Zástupcovia európskych inštitúcií, oceliarskeho priemyslu, členských štátov i odborov diskutovali minulú stredu (4.12.) na zasadnutí okrúhleho stola pre oceľ o pokroku pri napĺňaní akčného plánu, ktorý Európska komisia predstavila v júni tohto roku. (viď. špecializovaný Súbor liniek)

Komisár pre priemysel Antonio Tajani ocenil prvé kroky pri jeho implementácii, avšak zdôraznil potrebu permanentného dialógu s týmto strategických odvetvím. Poukázal na zásadný význam sektora pre budúcnosť Európy a nevyhnutnosť efektívnej regulácie s cieľom znížiť jej bremeno na podniky, ktoré sa musia vyrovnávať s globálnou konkurenciou.

Európska komisia si už nechala vypracovať analýzu kumulatívneho vplyvu regulácie na odvetvia ocele a hliníka, nasledovať by malo posúdenie nákladov v ďalších sektoroch, napr. chemickom.

Okrem hodnotenia regulačného zaťaženia sa EÚ angažuje aj v iniciatívach boja proti nelegálnemu trhu EÚ a únikom na DPH. V júli členské štáty prijali dve smernice, ktorých cieľom je lepší boj s daňovými podvodmi a rýchlejšia reakcia orgánov.

Stále prebieha 7 anti-dumpingových vyšetrovaní v oblasti oceľových produktov a v platnosti je celkovo 39 anti-dumpingových a anti-dotačných opatrení. Komisia zároveň vyhodnocuje možnosť monitorovať trh so šrotom, ktorého použitie vo výrobe sa vyznačuje nižšími emisiami CO2, existujúcim systémom dohľadu. Na jar budúceho roku sa tiež prijme revidovaný zoznam kritických materiálov pre európske hospodárstvo.

Oceliari však svoje výzvy sústreďujú predovšetkým do oblasti energetických a klimatických politík. Vysoké náklady na energie považujú za neudržateľné a žiadajú rýchle prijatie riešení.

Sťahovanie podnikov za lacnou energiou

„Skutočne naliehavý stav je v oblasti klimatickej a energetickej politiky v Európe,“ uviedol ešte pred stretnutím okrúhleho stola generálny riaditeľ oceliarskeho združenia Eurofer Gordon Moffat. „Rozdiel v cenách energií medzi Európou a jej konkurentmi je neudržateľný, a predsa sa zdá, že len málo alebo vôbec nič sa nerobí, aby sa našlo riešenie. Energeticky náročné podniky už opúšťajú Európu.“

Rakúska skupina Voestalpine sa rozhodla zrušiť svoje investičné plány v Európe a momentálne v americkom Texase investuje 550 miliónov eur do novej fabriky, ktorá bude produkovať železo vo forme brikiet ako materiál pre ďalšiu oceliarsku produkciu.

„V Európskej únii by bolo nemožné vybudovať porovnateľnú fabriku, v neposlednom rade kvôli nedostatku konkurencieschopnosti pokiaľ ide o prevádzkové náklady,“ uviedol v júni šéf spoločnosti Wolfgang Eder.

Ďalších 50 miliónov eur firma investuje v štáte Georgia do produkcie oceľových častí a komponentov pre automobilový priemysel.

Do Spojených štátov svoju novú výrobu sťahujú predovšetkým chemické firmy vrátane nemeckého koncernu BASF, nakoľko náklady na energie môžu v tomto odvetví dosiahnuť až 80 % celkových výrobných nákladov.

Európska komisia v súčasnosti vyhodnocuje zloženie cien energií a nákladov v jednotlivých členských štátoch EÚ. O záveroch analýzy budú predstavitelia EÚ rokovať na februárovom summite zameranom na konkurencieschopnosť.

Cenné skúsenosti zo Slovenska

Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Pavla Pavlisa, ktorý sa zasadnutia v Bruseli zúčastnil, je akčný plán na podporu oceliarskeho priemyslu v popredí záujmu Slovenska, keďže zamestnáva tisíce ľudí.

„Európska komisia a Slovenská republika konštatujú, že produkcia oceliarskeho priemyslu rastie, ale mimo krajín EÚ. V Rusku, na Ukrajine či v Turecku. Vzrastá spotreba ocele, ale mimo krajín, ktoré majú silnú tradíciu oceliarskeho priemyslu“ uviedol Pavlis pre TASR.

Dodal, že podniky na Slovensku ako U. S. Steel Košice, Železiarne Podbrezová či Oravské ferozliatinárske závody budú priamo dotknuté akčným plánom EK, nakoľko sa budú nastavovať určité pravidlá, či už v obchodovaní s emisiami, pri tvorbe cien alebo realizácii nákupu surovín.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič pripomenul júlovú návštevu komisára Tajaniho na Slovensku, počas ktorej sa oboznámil zo situáciou u nás. (EurActiv, 10.7.2013)

„Kľúčovým momentom do budúcej diskusie bude analýza, akým spôsobom môžeme tlačiť ceny energií v Európe nižšie,“ uviedol Šefčovič a poukázal na trikrát nižšie ceny v USA.

Zdôraznil, že pre Úniu môžu byť cenné skúsenosti slovenských oceliarov, ktorí sú pod silným tlakom konkurencie. Svojou polohou na východnej hranici EÚ dobre vedia, aká je situácia o niekoľko sto kilometrov ďalej a ich skúsenosti by mala EÚ analyzovať a zohľadniť pri vypracovávaní stratégií na riešenie tejto problematiky.

(EurActiv/TASR)