Ochranári upozorňujú na výstavbu hydroelektrární na Balkáne

Predstavitelia Chorvátska a Bosny a Hercegoviny sa dohodli na spoločnej výstavbe vodnej elektrárne s výkonom 300 MW na rieke Trebišnjica blízko mesta Dubrovník. Elektráreň je súčasťou väčšieho projektu, ktorý obsahuje konštrukciu ďalších elektrární, tunelov a kanálov na území Bosny.

„Neexistuje žiadna komplexná environmentálna štúdia, ktorá je podľa nás nevyhnutná, aby tieto plány energetickej infraštruktúry pokračovali,“ uviedla Irma Popovic Dujmovic z chorvátskej pobočky WWF.

Vysvetlila, že takýto projekt by mohol ohroziť divokú prírodu i produkciu poľnohospodárskych plodín v delte rieky Neretva, ktorá sa vlieva do Jadranského mora.

WWF plánuje kontaktovať predstaviteľov EÚ aj potenciálnych investorov a varovať ich pred možnými škodlivými environmentálnymi a sociálnymi vplyvmi projektu. Keďže rieka Neretva získava vodu z citlivej krasovej oblasti, zmena vodného toku v regióne, ktorá je súčasťou plánu výstavby, by zvýšila jej salinitu.

To by následne ohrozilo ekosystém nielen v samotnej rieke a okolitých močiaroch, ale tiež živobytie asi 30 tisíc ľudí, ktorí závisia na zásobách vody z Neretvy a v okolí pestujú predovšetkým mandarínky.

„Chorvátsko a Bosna nemajú dostatok prostriedkov na implementáciu týchto plánov samostatne, a preto počítame, že si investori tento problém všimnú,“ uviedla Popovic Dujmovic.

Chorvátsko by sa od júla 2013 malo stať 28. členskou krajinou a pripravuje sa na veľké investičné projekty v sektore energetiky v hodnote až do dvoch miliárd eur ročne v priebehu nasledujúcich 7 rokoch. Ich cieľom má byť znížiť závislosť na dodávkach energií zo zahraničia.

Chorvátski vládni predstavitelia, ktorý projekt presadzujú, upokojujú verejnosť tým, že prirodzené prostredie budú rešpektovať. Koncom tohto roku chcú zverejniť tendre pre financovanie a výstavbu rozsiahleho projektu.

Organizácia poukazuje  na to, že podporovatelia projektu sa ho snažia pretlačiť ešte pred prijatím plánu povodia riek Neretva a Trebišnjica, na príprave ktorého obe krajiny spolupracujú. Pokračovaním v plánoch, ktoré by zhoršili stav riek podľa ochranárov krajiny porušujú až osem medzinárodných dohovorov a tiež európsku rámcovú smernicu o vode.