EK a Svetová banka preveria bulharský trh s energiou

Hovorkyňa komisára pre energetiku, koncom minulého týždňa na tlačovej konferencii v Bruseli informovala, že už onedlho experti EK na energetiku v Bulharsku posúdia situáciu v sektore energetiky. „Cieľom je zistiť akými krátkodobými opatreniami môže Bulharsko zlepšiť situáciu na trhu s energiou,“ uviedla Marlene Holzner.

Dodala, že nejde o bežnú prax, keďže Komisia nedisponuje v členských štátoch podobnými kompetenciami, avšak reaguje tým na žiadosť dočasnej bulharskej vlády. Zamerajú sa na ceny elektrickej energie a zemného plynu a ich tvorbu, i na nezávislosť regulačného úradu v energetike.

Zdôraznila, že misia odborníkov nijako nesúvisí s prebiehajúcim konaním EK voči Bulharsku, ktorý sa týka čiastočnej transpozície smerníc tretieho liberalizačného balíka, ani žaloby, ktorú koncom marca voči Bulharsku podala skupina ČEZ za nedodržanie národného a európskeho regulačného rámca.

Zvýšenie cien elektriny zo strany troch regionálnych dodávateľov – českých firiem ČEZ a Energo-Pro a rakúskej EVN vyvolali v Bulharsku vo februári rozsiahle protesty, ktoré viedli k zvrhnutiu vtedajšej vlády. (EurActiv, 20.02.2013)

Previerky trhu i jednotlivých zmlúv

Hovorkyňa komisára Günther Oettingera uviedla, že proces v prípade žaloby na Súdny dvor EÚ z 24. januára 2013 kvôli neúplnej transpozícií pravidiel vnútorného trhu EÚ naďalej pokračuje. EK navrhla súdu za neúplnú transpozíciu každej zo smerníc, ktorých cieľom bolo zlepšenie ochrany spotrebiteľa, dennú pokutu vo výške 8.448 eur.

Paralelne prebieha aj vyšetrovanie sťažnosti zo strany ČEZu, podľa ktorej sú spôsob prideľovania a odobratia licencií v oblasti energetiky v Bulharsku, a tiež ďalšie administratívne postupy, v rozpore s národnou i európskou legislatívou.

Dočasný minister hospodárstva Assen Vassilev v piatok oznámil, že v krajine budú súbežne prebiehať dve medzinárodné previerky v sektore energetiky. Experti z EK sa budú venovať sektoru komplexne, zatiaľ čo energetickí odborníci zo Svetovej banky od pondelka (15.4.) preveria najmä potenciálnej porušenia vo finančnej a legislatívnej oblasti.

Hodnotiť majú efektívnosť investícií do bulharského energetického systému. Minister dodal, že dosiaľ došlo k odtajneniu viac ako 190 zmlúv a v prípade, že sa štátne kontrakty ukážu ako nerentabilné, môže dôjsť k ich opätovnému prerokovaniu.

Nový bulharský premiér Marin Rajkov požiadal EK aj o vyhodnotenie súladu zmluvy o projekte plynovodu South Stream s legislatívou EÚ. Marlene Holzner priznala, že EK v súčasnosti detailne skúma medzivládne dohody medzi Ruskom a Bulharskom, rovnako ako s inými krajinami, najmä pokiaľ ide o súlad s liberalizačnými pravidlami a čoskoro zverejní svoje závery. Doplnila, že Brusel nemá právomoc určovať zloženie energetického mixu členských štátov.