„Odvážny postoj“ Prahy posunul rokovania o liberalizácii energetiky

„Myslím, že (Rada) pochopila odkaz, že nie sme spokojní. České predsedníctvo reagovalo miernym posunom v oblasti unbundlingu a navrhlo niektoré zmeny v spoločnej pozícii“, povedala britská europoslankyňa Eluned Morgan (Socialisti), spravodajkyňa EP k liberalizácii trhu s elektrinou. Podľa iných europoslancov bola atmosféra rokovaní medzi Radou, Parlamentom a Komisiou „konštruktívna“.

Podľa Morgan sa však europoslanci obávajú, že zmeny predstavené českou vládou reprezentujú jej názory, a nie pozíciu Rady ako celku. „Očakávame, že Rada podporí snahy Predsedníctva.“

Europoslanci Prahu pochválili za „odvážny postoj“. „To nám umožnilo pokračovať v rokovaniach“, tvrdí Morgan. Podľa nej bola delegácia Parlamentu pripravená z rokovaní odísť.

Zdroje z Českého predsedníctva však tvrdia, že zmeny sú len minimálne. Žiadnu podstatnú zmenu smerom k pozíciám EP ani neočakávajú, pretože by narazila na odmietnutie členských krajín.

Najväčším problémom je stále unbundling – oddelenie vlastníctva výroby energie a distribúcie. Parlament trvá na úplnom unbundlingu (čo znamená rozdelenie veľkých, vertikálne integrovaných firiem, alebo predaj transmisných sietí) pre elektrickú energiu, a tretej možnosti liberalizácie (vytvorenie silného, nezávislého transmisného operátora, s možnosťou zachovať vlastnícku štruktúru) pre plyn. Rada, najmä pod tlakov Francúzka, však trvá na aplikácii tretej možnosti na plyn aj elektrinu.

Podľa Morgan sa Rada pohla v otázke migrácie riaditeľov firiem. Rada pôvodne navrhovala, aby sa na riaditeľov prechádzajúcich z jednej do inej časti vertikálne integrovanej firmy (napr. z divízie zaoberajúcej sa výrobou energie, do divízie zaoberajúcej sa jej prepravou) vzťahovala povinnosť najmenej šesťmesačnej prestávky, zatiaľ čo pre vrcholový manažment to mali byť približne tri roky. No podľa Morgan je Rada ochotná k ústupkom.

Europoslancov potešil aj pokrok v rokovaniach o budúcich právomociach národných regulátorov.

Bulharský europoslanec Atanas Paparizov (Socialisti), spravodajca EP pre prístup k transmisným plynárenským sieťam, vyjadril optimizmus, že sa pozícia Rady k desaťročnému investičnému plánu zmení. Parlament chce, aby bol plán pre firmy povinný, Rada a Komisia presadzujú dobrovoľnosť.

„Po našich diskusiách na poslednom stretnutí a včera bolo potvrdené, že sa plán stane akýmsi typom hodnotiaceho kritéria a že národní regulátori analyzujúci plán každej spoločnosti im budú môcť dávať odporúčania, ak nebudú implementovať desaťročný investičný plán podľa toho, ako bolo dohodnuté“, tvrdí Paparizov.

Ak chcú europoslanci uzavrieť legislatívu ešte do konca funkčného obdobia tohto parlamentu, tlačí ich čas. EP i České predsedníctvo však deklarovali že veria, že sa to podarí.