OECD: Podpora biopalív je drahá a neefektívna

Európske poľnohospodárstvo - bude v budúcnosti dôležitým zdrojom energie?

Analýza Ekonomické hodnotenie OECD politiky na podporu biopalív konštatuje, že biopalivá dnes závisia od verejných financií a v budúcnosti budú vlády stáť ešte viac. V USA, Kanade a EÚ bude ich podpora stáť v roku 2015 až 25 miliárd dolárov, z 11 miliárd v roku 2006. Býva poskytovaná rôznym spôsobom:

  • rozpočtové opatrenia, ako priama podpora alebo daňové zvýhodnenia
  • povinný podiel biopalív v pohonných hmotách
  • obchodné obmedzenia chrániace domácich výrobcov

Zatiaľ čo bioetanol vyrábaný z cukrovej trstiny v Brazílii šetrí až 80% emisií skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami, biopalivá produkované v Severnej Amerike a Európe sú na tom horšie. Ak sa používa pšenica, cukrová repa alebo zeleninový olej, ušetrí sa zriedka viac ako 30-60% emisií, pri produkcii bioetanolu z kukurice menej ako30%. Pri pokračovaní súčasnej politiky zníži produkcia biopalív celkové emisie z pohonných hmôt o asi 0,8% do roku 2015, tvrdí OECD.

Vplyv produkcie biopalív na ceny potravín je podľa organizácie výrazný, netreba ho však preceňovať. Pri pokračovaní dnešnej politiky narastie za desať rokov v jeho dôsledku cena pšenice o 5%, cena kukurice o 7% a rastlinného oleja o 19%.

OECD vyzýva vlády, aby sa preto radšej zamerali na znižovanie spotreby energie, najmä v doprave. Zvýšeniu efektivity a zníženiu nákladov má pomôcť otvorenie trhov s biopalivami a krmovinami. Správa odporúča jasnejší dôraz na alternatívne palivá, ktoré maximálne znížia spotrebu fosílnych palív a emisie skleníkových plynov. Riešením môže byť ďalší výskum druhej generácie biopalív.