Oettinger: Cieľ pre úspory energie je stále dosiahnuteľný

V pôvodnom návrhu Európska komisia nastolila individuálne opatrenia pre každý zo sektorov, ktorý bude hrať rozhodujúcu rolu v znižovaní spotreby energie. Medzi nimi je aj sporné ustanovenie, aby energetické spoločnosti dosiahli u svojich konečných spotrebiteľov každoročne úspory energie o 1,5 %.

„Myslím si, že v skutočnosti je riešenie počas dánskeho predsedníctva možné,“ uviedol v piatok (20.4.) komisár pre energetiku Günther Oettinger po neformálnom stretnutí ministrov členských štátov. Dodal, že dohodu o dosiahnutí úspory energie o 20 % je do 1. júla stále reálna.

„Skutočným posolstvom je, že od nikoho nevzišla žiadna blokáda,“ dodala Oettinger v súvislosti s priebehom stretnutia. „Dúfam, že v júni dokážeme ambicióznym spôsobom prísť s riešením, ktorým sa tento cieľ 20 % zrealizuje.

Odkedy Kodaň prebrala kormidlo rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ, Dánsko sa snažilo dosiahnuť do polroka dohodu o konečnom texte smernice.

„Myslím si, že toto je najkonštruktívnejšia diskusia, ktorú sme kedy mali v Rade k tomuto dokumentu,“ povedal dánsky minister pre klímu a energetiku Martin Lidegaard.

Veľa práce, kompromisov a flexibility

Krajiny EÚ odmietajú to, aby sa cieľ pre úspory energie o 20 % stal v rámci smernice právne záväzným. V prípade ostatných klimaticko-energetických cieľov do roku 2020 s touto záväznosťou 27 štátov súhlasilo.

Smernica o energetickej efektívnosti sa stala tŕňom v trojstranných rokovaniach inštitúcií EÚ. Ambiciózne návrhy záväzných opatrení zo strany Európskej komisie sa počas rokovaní zmierňovali, až Komisia varovala, že v podľa aktuálnej podoby legislatívneho návrhu sa podarí dosiahnuť len 38 % pôvodne predložených úspor. Úspory by sa tak do roku 2020 nedosiahli na úrovni o 20 %, ale len 15 %.

Taktiež dánske predsedníctvo pripustilo, že argumenty o potenciáli smernice podporiť tvorbu pracovných miest v sektore modernizácie budov a znížení závislosti na dovoze ropy a zemného plynu zo zahraničia sa strácajú na úkor obáv o výšku počiatočných investícií.

„Stále je potrebné urobiť veľa práce, dosiahnuť veľa kompromisov, a bude potrebná flexibilita z našej strany aj zo strany Parlamentu a Komisie, ak máme naozaj uspieť pri dokončení tejto smernice,“ uviedol Lidegaard.

Diskusie o konečnej podobe smernice o energetickej účinnosti budú pokračovať tento týždeň.