Oettinger opäť navrhne zákaz hlbokého podmorského vŕtania

Zdroj: Flickr

Komisár pre energetiku Günther Oettinger navrhne 13. októbra regulačné obmedzenia pre pobrežnú podmorskú ťažbu ropy ako reakciu na  nedávnu katastrofy v Mexickom zálive, potvrdila jeho hovorkyňa.

„EÚ má životný záujem o prevenciu podobných nešťastí,“ píše sa v koncepte návrhu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters.

„Komisia zopakuje svoju výzvu pozastaviť povolenia projektov komplikovanej ťažby ropy a zemného plynu členským štátom až pokiaľ sa neukončí technické vyšetrovanie prípadu havárie ropnej plošiny Deepwater Horizon a pokiaľ nebude prehodnotený režim bezpečnosti európskeho pobrežia,“ dodáva.

Očakáva sa, že Oettinger povie, že európske úpravy pre pobrežnú ťažbu sú príliš fragmentované, aby zvládli priemysel, ktorý ťaží stále ďalej od brehov v hlbokých vodách, keďže ľahko dostupná ropa dochádza.

V severovýchodnej časti Atlantiku je viac ako 1000 vrtov, v Stredozemnom mori viac ako 100 a existujú nové plány ťažby pri pobreží Cypru a Malty.

„Udeľovanie licencií je prvým jasným nástrojom ako zaistiť bezpečnosť nových vrtov v komplikovanom prostredí,“ hovorí návrh, ktorý bude musieť byť schválený Európskym parlamentom a členskými štátmi pred tým, než vstúpi do platnosti.

„Systém udeľovania licencií musí byť podporený nekompromisným režimom zodpovednosti za škodu,“ dodáva. Počas posudzovania licencie by mali spoločnosti preukázať pre každý projekt  svoju schopnosť predchádzať nehodám a konať v kritickej situácii.

Tiež by mali demonštrovať svoju finančnú spôsobilosť vyrovnať sa s dôsledkami neočakávaných udalostí, eventuálne cez poistenie rizikových zariadení.

Komisia chce rovnaké pravidlá zaviesť aj pre vrtné lode.

(Reuters)