Oettinger vyzval na europeizáciu právomocí v energetike

Vo svojom včerajšom (31.1.) príhovore Günther Oettinger obvinil členské štáty z toho, že nie sú dostatočne oddané myšlienke „skutočného jednotného trhu s energiou.“ Ako termín na jeho dokončenie síce 27 členských štátov stanovilo rok 2014, ale zdá sa, že naplneniu tohto cieľa sa mnohé krajiny bránia. Komisár pre energetiku naliehal, aby Brusel „vzal zásoby“ toho, čo už bolo dosiahnuté „pretože primárne právo nebolo dostatočné“.

Aj keď termín pre prijatie ustanovení tretieho liberalizačného balíka vypršal v marci 2011, medzi krajiny, ktoré tak dosiaľ neurobili patrí aj Slovensko.

Koncom januára 2012 hospodársky ani ústavnoprávny parlamentný výbor nepodporili pred druhým čítaním novely energetických zákonov a hrozí, že poslanci ich neschvália do predčasných parlamentných volieb. Medzi ministrom hospodárstva Jurajom Miškovom, šéfom výboru NRSR pre hospodárstvo Stanislavom Janišom a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa rozprúdilo vzájomné vyčítanie si nedostatočnej verzus zodpovednej prípravy zákonov.

Oettinger: Ide mi o úplnú právomoc pre inštitúcie EÚ

„To, o čo mi na konci dňa ide, je úplná právomoc,“ uviedol na konferencii organizovanej Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, „ vrátane energetického mixu a rozhodnutí o tom, ako sa energia spracováva.“

„V tomto momente je to záležitosť členských štátoch, ale verím, že by to malo spadať do rúk Parlamentu a Rady.“

Oettinger povedal, že musí pracovať v rámci existujúcich právomocí Európskej komisie, ale „v roku 2014 možno bude načase formálne rozhodnúť o prehĺbení primárnych právomocí“.

Turecká kapitola energetiky

V netradične otvorenom príhovore komisár vyjadril želanie otvoriť v prístupových rokovaniach s Tureckom kapitolu týkajúcu sa energetiky a rozšíriť európske Energetické spoločenstvo o ďalšie krajiny, ako Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Nórsko, Švajčiarsko, Albánsko,  Srbsko, Čierna Hora a krajiny Maghrebu. 

„Energia nekončí na hraniciach EÚ,“ upozornil.

Príhovorom komisára neboli nadšení zástupcovia sektora obnoviteľných zdrojov. „Európa  urgentne potrebuje rýchlejšie pokročiť smerom k jednotnému trhu s elektrinou a Komisia by sa mala koncentrovať na realistické spôsoby ako to urýchliť,“ sťažoval sa jeden z nich EurActivu.

„Členské štáty sa nevzdajú svojho rozhodovania o energetickom mixe,“ uviedol. „Je to odvedenie pozornosti.“

Lisabonská zmluva

Podľa článku 194 Zmluvy o fungovaní EÚ majú členské štáty právo určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov, zvoliť si medzi rôznymi zdrojmi energie a tiež všeobecnú štruktúru svojho zásobovania.

Tradične sa tieto oblasti považovali za záležitosti národnej bezpečnosti a niekedy, uviedol Oettinger, aj za metódu manipulovania s cenami podľa volebného cyklu.

Energetický mix jednotlivých členských krajín sa podstatne líši. Zatiaľ čo v roku 2009 vyrábalo Francúzsko až 82 % elektriny z jadra, Poľsko zase 87 % elektriny z tuhých palív. Nemecko či Dánsko si zase naplánovali dosiahnuť do polovice tohto stočia 100 %  výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

„Toto sú silné argumenty pre odovzdanie týchto právomocí,“ povedal Oettinger. „V nasledujúcej dekáde dáte väčšiu hodnotu, alebo rozhodnete o vyššej hodnote pre obnoviteľnú energiu v energetickom mixe.“

Schulz súhlasí

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz uviedol, že Oettingerovu výzvu na europeizáciu v tejto oblasti podporuje, pretože energetickú bezpečnosť EÚ a autonómiu možno dosiahnuť len prostredníctvom užšej integrácie.

„Všetci tí, ktorí nám chcú povedať, že riešenie je na národnej úrovni, sa mýlia,“ povedal Schulz. „Integrácia navyše od toho, čo sa deje na národnej úrovni, je jedinou cestou ako vyriešime naše problémy 21. storočia.“

Priznal ale, že v krátkom čase nemožno očakávať žiadne zmeny vyššie spomínaného článku 194. „Voľbu uskutočňujú členské štáty a správne si môžu vybrať a my ich toho nemôžeme zbaviť,“ uviedol. „Ale právo vybrať si svoj energetický mix je problémom, o ktorom budeme musieť veľa hovoriť.“