Orbán chce neziskový sektor energetiky

Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu (22.8.) na stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií uviedol, že očakáva „ďalšiu veľkú diskusiu s Bruselom“. Dôvodom má byť plán vlády zriadiť neziskové verejnoprospešné služby v oblasti prenosu, distribúcie a obchodovania s energiou minimálne v sektore domácností.

„Prenos, distribúcia a obchodovanie s energiou v sektore domácností sa môže ľahko stať neziskovou aktivitou,“ cituje jeho slová agentúra Reuters.

Orbán dodal, že vláda musí nájsť riešenie, ktoré by neporušovalo princípy jednotného trhu a voľný pohyb kapitálu. Bližšie detaily zatiaľ neprezradil.

Hovorca Európskej komisie Olivier Bailly na otázku či by naznačený plán odporoval pravidlám EÚ o jednotnom trhu uviedol, že v tejto fáze Komisia nebude komentovať, nakoľko ide len o výroky. Bailly dodal, že si nie je vedomý toho, že by maďarské úrady konzultovali EK pred tým, ako Orbán tieto návrhy predostrel.

Neznámy návrh

Energetika a súvisiace služby sú v Maďarsku doménou hlavne zahraničných firiem ako E.ON, RWE, EDF či GDF Suez. Žiadna z nich ešte na premiérove slová nereagovala.

„Kvôli nedostatku detailov je ťažké interpretovať tieto výroky. Investičné politiky týchto firiem závisia na vyhliadkach ich ziskov,“ uviedol pre Reuters analytik ING Tamas Pletser.

Môže ísť o ďalší z kontroverzných návrhov zavádzania finančných limitov a daní pre firmy, ale tiež o naplnenie jedného z hlavných predvolebných sľubov strany Fidesz v roku 2010, ktorým bolo obmedzenie nárastu cien za energie.

Špekulovať možno aj o tom, či nepôjde o podobný osobitný odvod z podnikania, ktorý 26. júla schválil slovenský parlament. Slovenský zákon, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra, sa pritom týka viacerých odvetví – energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, zaobchádzania s liekmi, poštových služieb, dopravy na dráhe, verejných vodovodov, verejných kanalizácií, leteckej dopravy a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aplikovať by sa mal do decembra 2013.

Orbán: Dane budú pokračovať

Maďarsko a stredná Európa si podľa premiéra Orbána úspešne poradilo s krízou, ale nesmie dovoliť opätovné zvýšenie štátneho dlhu. Štátny rozpočet sa vláda snaží stabilizovať zavádzaním nových daní v sektoroch bankovníctva, energetiky či telekomunikácií. Opatrenia však zneisťujú investorov, ktorí strácajú dôveru vo vládnu politiku.

Telekomunikačná daň zavedená v roku 2010 skončila pred Súdnym dvorom EÚ, pretože získané poplatky podľa pravidiel EÚ musia súvisieť s pokrytím nákladov na reguláciu sektora. Od 1. júla zase platí nový zákon o dani z telefonovania, podľa ktorého musia telekomunikačné firmy za každú minútu začatého hovoru, za každú SMS a MMS správu odviesť štátu daň vo výške 2 forintov.

V júni podala Európska komisia voči Maďarsku ďalšie dve žaloby v oblasti odchodu do dôchodku pre zamestnancov justície a oblasti ochrany osobných údajov. Na druhú stranu však  ukončila konanie vo veci nezávislosti centrálnej banky po tom, čo Budapešť čiastočne zmenilo štatút banky v súlade s návrhmi EÚ.  

Orbán obhajoval zavádzané opatrenia s tým, že pomohli krajine vyhnúť sa znižovaniu platov a dôchodkov, ku ktorým dochádza inde v Európe. Nastúpený daňový trend má zostať dôležitou súčasťou maďarskej ekonomiky v nasledujúcich dvoch desaťročiach.

(EurActiv/Reuters)