Parlament schválil pravidlá pre bezpečnosť dodávok plynu

Zdroj: TASR/Archív SPP

Prevažná väčšina poslancov Európskeho parlamentu zahlasovala za politický kompromis o Smernici o bezpečnosti dodávok plynu z júna tohto roku.

Nové pravidlá majú posilniť schopnosť EÚ reagovať na prerušenie dodávok plynu a urýchliť vývoj prepojení.

Vyžadujú od členských štátov, aby podnikli preventívne kroky a vypracovali núdzové plány, ktoré majú s podporou Európskej komisie zohrávať kľúčovú úlohu v koordinácii krízových reakcií. Exekutíva EÚ má dohliadnuť na to, aby plány prevencie neohrozili bezpečnosť dodávok pre iné členské štáty.

Dohoda má vyriešiť nedostatok prepojení, ktorý vysokou mierou  prispel k náročnosti dodávok do Východnej Európy, kde sa v januári 2009 prerušilo spojenie s Ruskom cez Ukrajinu.

Krajiny EÚ budú mať štyri roky na to, aby nastavili svoje plynové siete podľa spoločných štandardov aby boli pripravené na „mimoriadne vysoký dopyt“, ktorý sa štatisticky vyskytuje raz za 20 rokov, v prípade, že zlyhá ich hlavný dodávateľ alebo väčšina siete. Okrem toho musia krajiny nainštalovať technológie spätného toku do všetkých cezhraničných pripojení do troch rokov.

Väčšina členských štátov už podľa Komisie začala s hodnotením rizík a budovaní infraštruktúry, ktorá je potrebná pre zabezpečenie chodu dodávok.

Smernica sa tiež zameriava na ochranu európskych spotrebiteľov pred dôsledkami prerušenia dodávok plynu. Zaväzuje plynárenské spoločnosti garantovať dodávky do domácností najmenej 30 dní počas období mimoriadne vysokého dopytu alebo v prípade narušenia infraštruktúry počas zimného obdobia.

Pozície

Európska komisia vyhlásila, že nová legislatíva môže posilniť koordináciu medzi členskými štátmi a zaistiť prevenciu pred prerušením dodávok plynu.

„Táto smernica je hlavným krokom k tomu, aby každá domácnosť mala plyn aj v prípade prerušenia dodávok,“ povedal eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger.

Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek označil prijatie smernice za krok k väčšej solidarite v oblasti energetických dodávok. Pripomenul ale, že na to, aby sa v Európe zaistila plná energetická bezpečnosť je potrebné spraviť ešte veľa.

„Preto bude Európsky parlament úzko monitorovať efektívnosť novej smernice, jej účinok na energetickú bezpečnosť a stav energetických dodávok v Európskej únii,“ podotkol.

Španielsky poslanec EP Alejo Vidal-Quadras (EPP), ktorý koordinoval legislatívu v Parlamente, výsledok mesačných vyjednávaní privítal.

„Parlament sa uistil, že táto smernica nebude zneužívaná vládami ako diera vo vnútornom trhu s ospravedlnením, že hrozí možná kríza. Zabezpečí, že spoločnosti budú schopné predávať plyn tam, kde to bude nevyhnutné a zamedzí členským štátom podniknúť kroky, ktoré by mohli nepriaznivo vplývať na ich susedov obmedzením dodávok plynu v EÚ,“ povedal.

Luxemburský poslanec zo skupiny Zelených Claude Turmes vyjadril spokojnosť, že „meškajúca“ legislatíva zlepšila schopnosť EÚ zvládať opakujúce sa prerušenia dodávok plynu. Dodal však, že Európskej únii chýba premyslená stratégia postavenia plynu v energetickej politike. 

„Plyn bude hrať v prechode EÚ k ekonomike založenej na obnoviteľných zdrojoch svoju úlohu. EÚ musí preto strategickejšie rozmýšľať, ako s ním zaobchádzať. Situácia v plynovom (sektore) sa mení, či už kvôli novým zdrojom a možnostiam (ako bridlicový plyn) alebo novej legislatíve ovplyvňujúcej dopyt, napríklad o energetickej výkonnosti budov,“ vyhlásil Turmes.

Naliehal na Komisiu, aby zvážila možnosti takéhoto vývoja a ujala sa analyzovania dodávok a úlohy plynu pred nastávajúcim summitom EÚ vo februári, ktorý bude venovaný energetike.