Parlament schválil tretí energetický balíček

Zmeny, ktoré majú posilniť práva spotrebiteľov a právomoci nezávislého regulačného úradu, prinášajú nové zákony o energetike a regulácii v sieťových odvetvia. Tie v utorok 31. júla 2012 prešli tretím čítaním v Národnej rade SR.

„Výrazne sa posilňuje právo odberateľa elektriny a odberateľa plynu s dôrazom na ochranu zraniteľných odberateľov,“ vysvetlil rezort hospodárstva, ktorý zákon predložil.

Slovensko je zároveň podľa novej legislatívy povinné zabezpečiť, aby všetci odberatelia elektriny a plynu v domácnosti, prípadne aj malé podniky, mali možnosť využívať univerzálnu službu. „To znamená právo na dodávku elektriny na ich území v určenej kvalite, za primerané, transparentné, porovnateľné a nediskriminačné ceny,“ priblížilo ministerstvo.

Odberateľ z kategórie domácnosti bude mať právo odstúpiť od zmluvy počas takzvanej lehoty na rozmyslenie v dĺžke 14 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy a tiež pri zmene ceny či iných zmluvných podmienok v priebehu platnosti zmluvy.

Nový zákon obsahuje tiež nový režim možností, ako oddeliť výrobné a dodávateľské činnosti od prevádzky prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej siete (unbundling). V prípade elektriny i plynu sa uskutoční podľa modelu úplného oddelenia vlastníctva,“ konštatoval rezort.

Zákon však umožňuje, aby vláda do 1. decembra tohto roku rozhodla o aplikácii iného modelu oddelenia, tzv. ITO a ISO.

V súvislosti s posilnením nezávislosti regulátora (ÚRSO) hospodársky výbor NRSR predložil pozmeňujúci návrh, podľa ktorého už ministerstvo na rozdiel od súčasnej praxe nebude môcť pripomienkovať cenové rozhodnutia úradu.

Viac o zmenách súvisiacich s prijatím nových energetických zákonov sa dozviete tu.

Ak prezident podpíše schválené novely zákonov, účinnosť nadobudnú 1. septembra tohto roku.

V priebehu júla 2012 transponovalo smernice 3. energetického balíka aj Bulharsko a Rumunsko. Slovensko oznámi prevzatie smerníc do národného poriadku Európskej komisie, ktorá preskúma, či sú nové zákony v súlade s opatreniami smerníc.

(EurActiv/TASR)