Parlament prehráva boj o obmedzenie biopalív

EÚ v snahe znížiť emisie skleníkových plynov odsúhlasila v roku 2009 povinný 10 percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie v sektore dopravy. Využívanie biopalív tak dramaticky vzrástlo.

Environmentálne združenia tvrdia, že pestovanie takýchto plodín preukázateľne zdražuje ceny potravín, pretože poľnohospodárska pôda sa často využíva na pestovanie výhodnejších energetických plodín. Biopalivá navyše prispievajú aj k odlesňovaniu v krajinách tretieho sveta, odkiaľ ich Európa často dováža.

Zástupca slovenského Združenia pre výrobu a využitie biopalív Peter Kostík však upozorňuje, že dovoz biopalivárskych plodín podlieha prísnym kritériám udržateľnosti.

„Biopalivá sú prvým precedensom, kde sa musí preukázať každý jeden gram uvoľnených emisií skleníkových plynov v celom životnom cykle,“ naznačil. „Kritériá, ktoré platia pre biopalivá, dovážané v malom množstve z tretích krajín do EÚ, by sa mali začať uplatňovať aj na dovoz potravinárskych plodín ako napríklad kakao, káva či palmový olej,“ dodal.

Európska komisia si uvedomila nepriaznivý vplyv biopalív na zmenu využívania pôdy a preto navrhla obmedziť ich podiel v pohonných hmotách na 7 percent.  Európsky parlament navrhol úrovne sprísniť až na 6 percent, čo by mohlo mať negatívny dopad na podnikateľský sektor.

Slovenskí podnikatelia tvrdia, že Komisiou navrhovaný strop je viac ako postačujúci. „Sedem percent pre konvenčné biopalivá by mohlo zredukovať skleníkové plyny o viac ako 14.6 miliónov ton. To je rovnaké ako keby z ciest na 1 rok zmizlo približne 9 miliónov áut,“ potvrdil Peter Kostík.

Po utorkových trojstranných rokovaniach Komisie, Parlamentu a zástupcov členských štátov je však jasné, že europoslanci boj o prísnejšie pravidlá prehrali.

Z uniknutých záverov vyplýva, že lotyšskému predsedníctvu Rady sa podarilo vybojovať flexibilnejšie pravidlá pre konvenčné biopalivá. Rade sa taktiež podarilo presadiť, aby sa emisie vzniknuté v dôsledku zmeny využívania pôdy započítavali do celkových emisií.

Parlament podporovaný zelenými aktivistami presadzoval, aby sa do konečných kalkulácií počítali aj emisie skleníkových plynov spôsobené výrubom stromov či vypaľovaním zeme.