Päťmiliardový balík na energetiku a internet bude

„Všetko sa odsúhlasilo,“ povedal pred skončením summitu pre novinárov poľský minister pre európske záležitosti Mikolaj Dowgielewicz. Ako predpokladal v stredu poľský premiér Donald Tusk, Poľsku a ďalším krajinám strednej a východnej Euópy sa podarilo presadiť, aby bol na zozname podporených projektov i plynovod Nabucco.

Nemecko nakoniec súhlasilo s financovaním plynovodu Nabucco, na ktorý bude vyčlenených 200 mil. eur. Tieto peniaze, ktoré sa považujú za rizikový kapitál, majú byť použité najmä ako zábezpeka pre získavanie ďalších prostriedkov zo súkromných zdrojov. Umožnia, aby boli získané pôžičky poskytnuté s lepšími obchodnými podmienkami, než aké sa štandardne ponúkajú na trhu.

Na podporu energetických projektov sa investuje spolu 3,975 mld. eur (2 mld. v tomto roku, zvyšok v roku 2010). Zvýšený balík na energetiku a rýchle investovanie boli podmienkami, ktoré požadovalo Nemecko za podporu Nabucca. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa pôvodne vyjadrovala o Nabuccu skepticky a spochybňovala jeho zámer znížiť závislosť EÚ na dodávkach zemného plynu z Ruska.

Požiadavka, aby sa prostriedky na podporu energetických projektov čerpali rýchlo, môže v konečnom dôsledku pripraviť nové členské krajiny o nemalú časť z nich. Európsky diplomat pre EurActiv povedal, že v tomto zmysle môže byť problémom fakt, že „východoeurópske krajiny sú spravidla pomalé v adsorbovaní financovania EÚ“.

Zámer budovať širokopásmovú dátovú infraštruktúru ustúpil energetickým projektom. Pôvodný návrh Komisie hovoril o 3,5 mld. eur na energetiku. Schválený návrh 4 mld. odobral takmer pol miliardy z pôvodne navrhovaného miliardového balíka na podporu informačných a komunikačných technológií.

Východoeurópske krajiny, ktoré boli v januári najhoršie zasiahnuté plynovou krízou, dostanú i po piatku len zlomok z prostriedkov. Napríklad Slovensko a Maďarsko dostanú spoločne 30 mil. eur na vybudovanie vzájomného plynovodného prepojenia (pôvodne mali dostať 25 mil.), o 5 mil. dostane viac i Bulharsko (pôvodne 40 mil.), ktoré sa plynovodne prepojí s Gréckom. Na projekt zdieľania zásob zemného plynu medzi viacerými východnými krajinami sa vyčlení 80 mil. eur.

Nemecko dostane na podporu výstavby veterných turbín na pobreží Severného mora o 50 mil. eur viac. Čo sa týka podpory projektov v západnej Európe, zameraných na uskladnenie CO2, namiesto pôvodných 200 mil. eur budú podporené sumou nižšou o 20 mil.

Na ťahu je teraz Európsky parlament, ktorý bude o návrhu balíka hlasovať v rámci procedúry spolurozhodovania. Objavili sa hlasy, ktoré žiadajú Barrosov balík zastaviť. Claude Turmes, podpredseda skupiny Zelení/EFA, na začiatku mesiaca pre EurActiv vyjadril presvedčenie, že Parlament v hlasovaní po jarnom summite „stopne pána Barrosa a jeho nápady ohľadne plánu obnovy“ (EurActiv 13/03/09).

Ďalšou prekážkou v uskutočniteľnosti môže byť i zabezpečenie financovania. V záveroch summitu sa píše, že „detailnejšie odhady [..] budú známe, až keď bude procedúra stanovovania rozpočtu pre rok 2010 vo svojom závere“, čo bude na jeseň tohto roka.